BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
TÜRKİYE’DE OBEZİTE İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
 
Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ya da aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde obezitenin (şişmanlık) görülme sıklığı giderek artmaktadır. Obezite toplumun büyük bölümünü etkileyen bir rahatsızlık olarak bireylerin yaşam kalitesini bozan, değişik hastalıklara ve yaşam süresinin azalmasına yol açan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı tüm bireyleri ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Obez bireylerin risk faktörleri açısından takip edilmesi, yeterli ve dengeli beslenmesi, egzersizleri, ideal kilonun sürdürülmesine yönelik sağlık davranışlarının kazandırılması ve bu davranışların alışkanlığa dönüştürülmesinde hemşireler önemli bir yere sahiptir. Bibliyometrik analiz, belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınları ve bu yayınlar arasındaki ilişkileri sayısal olarak analiz eden bir yöntemdir. Bu yöntem ile yüksek lisans ve doktora tezleri, kitaplar, dergiler, kongrede sunulan bildiriler, seminerler, konferanslar, iletişim araçları incelenebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de hemşirelik alanında obezite ile ilgili lisansüstü tezlerinin bibliyometrik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranarak, “obezite”, “obez”, “şişman”, “şişmanlık” ve “hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanılmış ve 1985-2019 yılları arasında yayınlanmış toplam 66 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı (frekans) ve yüzdelik testi kullanılmıştır. Tezlerin %19,7’sinin 2019 yılında, %13,7’sinin 2018 yılında, %15,1’nin 2017 yılında yayınlandığı, %77,2’sinin yüksek lisans, %22,8’nin doktora tezi olduğu, tez danışmanlarının %32,8’nin profesör doktor, %26,9’unun doçent doktor, %40,3’ünün doktor öğretim üyesi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obez, Şişman, Şişmanlık, Hemşirelik, Bibliyometrik 


Keywords: