BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice Kübra GÜZELDERE, Nihal BÜYÜKUSLU
TÜRKİYE’DE GELENEKSEL OLARAK ZAYIFLAMA AMACIYLA TÜKETİLEN, MISIR PÜSKÜLÜ VE MAYDANOZ BİTKİLERİNİN SIÇANLARDA KAN ŞEKERİ, KAN LİPİT PROFİLİ VE VÜCUT AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde obeziteyle savaşmak için hem geleneksel hem de tıbbi temele dayalı çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Obezite tedavisine yardımcı olarak kullanılan yöntemlerden biri de bitkisel desteklerdir. Çalışma kapsamında 6-8 haftalık 16 adet Spraque Dawley dişi sıçan kullanılmıştır. Sıçanlardan 5 tanesi randomize olarak seçilerek kontrol grubu oluşturulmuş ve deney sonuna kadar standart pellet yemle beslenmiştir. Kalan 11 sıçan 4 hafta boyunca 25 g tereyağı/100 g yem olmak üzere yüksek yağlı diyetle beslenmişlerdir. Bu sürenin sonunda hayvanlar randomize olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birinci grup yağlı beslenme kontrolü olarak ayrıldıktan sonra, 2. grup maydanoz ve 3. grup mısır püskülü bitkilerinin özütleriyle 6 hafta boyunca gavaj yoluyla beslenmişlerdir. Çalışmanın başı ve sonunda kan örnekleri alınarak, serumlarında lipit profillerine ve kan glukoz değerlerine bakılmıştır. Yağlı beslenerek obezleştirilen sıçanlarda vücut ağırlığı kontrol grubu sıçanlarının vücut ağırlığına göre anlamlı artış göstermiştir (yağlı kontrol: 16,14±5,6 g, kontrol: 49,33±28,63 g, p: 0,016). Sıçanların diyetlerine bitki özütlerinin eklenmesinden sonra maydanoz özütü eklenen grupta HDL kolesterolde anlamlı artış (ilk ölçüm: 57,97±8,59 mg/dL son ölçüm: 66,05±5,56 mg/dL p: 0,032), maydanoz (ilk ölçüm: 248,22±54,49 mg/dL son ölçüm: 145,77±10,78 mg/dL p:0,046) ve mısır püskülü özütleri eklenen sıçanlarda (ilk ölçüm: 308,57±13,54 mg/dL son ölçüm: 125,57±6,40 mg/dL p:0,000) kan glukozunda anlamlı düşüş görülmüştür. Yağlı beslenme ile obezleştirlen sıçanların diyetlerine eklenen mısır püskülü ve maydanoz özütleri, sıçanlarda kan glukozudan düşüşe neden olmuştur. Maydanoz özütü verilen grupta, HDL kolesterolde anlamlı artış gözlenmiştir. Bitki özütlerinin lipit metabolizması ve obezite üzerine etkilerinin incelenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır

Anahtar Kelimeler: Maydanoz, Mısır Püskülü, Obezite, Zayıflama 


Keywords: