BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep BAL AYYILDIZ, Yakup Enes ÇAM, Didem ÖNAY DERİN
TEMEL YAŞLANMA SÜRECİNDE BİYOTİKLER AİLESİNE GÜNCEL BAKIŞ
 
Canlı organizmaların yaşam sürecini oluşturan yaşlanma, birçok organ ve sistemin fizyolojisindeki moleküler, hücresel, doku ve organizma değişiklikleriyle vurgulanan çeşitli değişikliklerle ilişkilidir. Artan kanıtlar, probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik takviyesinin, bağırsak mikrobiyota bileşimi ve çeşitliliğindeki yaşa bağlı değişimlere karşı koymada etkili olabileceğini ve böylece sağlık sonuçlarını etkileyip sağlıklı yaşlanmayı teşvik edebileceğini göstermektedir. Son yıllarda; yaşlanmanın temel mekanizmalarını yararlı bir şekilde zayıflatabilen, fizyolojik yaşlanma süreçlerini azaltabilen ve böylece konağın sağlık süresini uzatabilen probiyotik suşları ve bunlardan türetilmiş postbiyotikleri ve para-probiyotikleri tanımlamak için yeni bir terim olan "gerobiyotikler" kavramı önerilmiştir. Bu bağlamda; çalışmada probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik, postbiyotik, paraprobiyotiklerin yaşlılar üzerindeki etkilerinin ele alınması ve yeni bir kavram olan gerobiyotiklere genel bir bakış amaçlanmıştır. Sağlıklı yaşlı erişkinlerde bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu değiştirmede etkili görünmektedir ve sağlıklı yaşlı erişkinlerde bağışıklık fonksiyonu üzerinde etkileri vardır. Gerobiyotikler üzerine yapılan araştırmalar, şu anda erken bir aşamada olmasına rağmen, yaşlıların sağlık süresini iyileştirmek için heyecan verici bir potansiyele sahiptir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde yaşlı popülasyonun bağırsak mikrobiyotasının probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler veya genel bir anlamda “gerobiyotikler” gibi takviyelerle modüle edilmesinin, çoğu durumda yaşlanmanın doğal sonuçlarına karşı koymak için de etkili ve invazif olmayan bir strateji olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan bu çalışmada, yaşa bağlı hastalıkların yönetimi ve bireysel yaklaşımlar tasarlamak için bu takviyelerin tüketiminin bütünsel etkileri değerlendirilmiştir. (ORCID ID: 0000-0001-5274-1423)

Anahtar Kelimeler: Gerobiyotik, yaşlılarda bağışıklık, probiyotik, postbiyotik, paraprobiyotik 


Keywords: