BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi BALKANOĞLU, Duygu SAĞLAM
TAEKWONDO VE CİMNASTİK İLE UĞRAŞAN ÇOCUK SPORCULARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI
 
Çalışmanın amacı taekwondo ve cimnastik sporcularında beden algısı ve beslenme durumunu saptamaktır. Çalışmaya 8-10 yaşları arasında, Felek Spor Kompleksi bünyesinde profesyonel cimnastik yapan çocuk sporcular ile, ATP Spor Salonu ve Ektaş Spor Kulübü bünyesinde profesyonel taekwondo yapan, 46’sı taekwondo, 43’ü cimnastik olmak üzere, 89 sporcu katılım sağlamıştır. Katılımcılara, sporcuların genel özelliklerinin ve branşa özgü bilgilerin sorgulandığı anket, boy, kilo ve BKİ ölçümleri ve bunu yanında beden algılarının incelenmesi için Beden Algısı Piktogramı araştırmacı tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Sporcuların beslenme durumlarının değerlendirilmesi için antrenmanlı ve antrenmansız günü içeren 3 günlük besin tüketim kaydı alınmış ve antrenmanın olduğu ve olmadığı günlerdeki tüketim miktarları analiz edilmiştir. Sporcuların beden algısı ve spor dalı arasındaki ilişkisi incelendiğinde, cimnastik sporu ile ilgilenen sporcuların taekwondo sporcuları ile karşılaştırıldığında daha zayıf gözükmek istedikleri saptanmıştır (p<0,01). Beden algısı ve cinsiyet ilişkisine bakıldığında, kızların erkeklere göre daha zayıf görünmek istemelerinin yanı sıra, daha zayıf olan kızları daha sağlıklı buldukları gözlemlenirken, erkekler normal ağırlığa sahip erkekleri daha sağlıklı bulmuşlardır (p<0,01). Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve beden algısı arasındaki ilişkisi incelendiğinde, BKİ değerleri yüksek olan çocuklar, normal BKİ’ye sahip olan çocuklara kıyasla daha zayıf olmak istediklerini beyan etmektedir ve bu çocukların daha sağlıklı olduğunu düşünmekte oldukları gözlemlenmiştir (p<0,05). Beden algısı ve beslenme durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; beden algısı ile günlük alınan toplam enerji, karbonhidrat, protein, yağ ve posa alım miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Beden algısının bu parametreler üzerine etkisinin netleşmesi için daha fazla araştırmaya gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Cimnastik, Beden Algısı, Çocuk 


Keywords: