BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemaliye SÜT
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ İLE PROSTAT KANSERİ İLİŞKİSİ
 
Prostat kanseri, dünya çapında erkeklerde en sık görülen üçüncü kanserdir ve Amerika Birleşik Devletlerinde erkekler arasında en yaygın kanserdir. Diyet seçimleri prostat kanseri gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir. Süt tüketimi ile kanser prostat gelişme riski ve prostat kanseri ölümleri arasındaki genel ilişki, çok sayıda epidemiyolojik çalışmalarda pozitif yönde olduğu görülüştür. Beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip olan süt antikarsinojenik etkilerinin daha fazla olduğudur. Sütün, kanser ilişkisi genelde süt yağıyla ilişkilendirilmeye çalışılmış ve araştırmalar bu yönde yapılmıştır (yağsız, az yağlı ve tam yağlı süt). Prostat kanseri ile süt tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok sayıda epidemiyolojik çalışma bulunmaktadır. Prostat kanseriyle ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre; süt ve ürünleriyle prostat kanserinin ilişkilendirilmesine yönelik dört farklı mekanizma ileri sürülmektedir: Az yağlı ya da yağsız süt, kalsiyumun en önemli kaynaklarındandır ve yüksek miktarda yağsız süt tüketimi hücre içi 1,25-dihidroksikolekalsiferol konsantrasyonunun düşüşünü sağlayarak, prostat karsinogenezisinde azalma sağlayabilmektedir. Kanser ilişkisi α-metilasil-CoA rasemazın salgılanmasını regüle eden fitanik asit ile bağdaştırıla bilinmektedir. α-metilasil-CoA rasemazın prostat kanseri için moleküler bir marker olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir.α-metilasil-CoA rasemazın ilişkisi fosfatın etkisi doğrultusunda gerçekleşebilmektedir. Süt ürünleriyle birlikte alınan yüksek miktardaki fosfatın prostat kanserini teşvik edebildiği ileri sürülmektedir.Bunun nedeni olarak ise araştırmacılar, plazma fosfat konsantrasyonunun 1,25-dihidroksikolekalsiferol konsantrasyonunu etkileyebileceğini belirtmişlerdir.Süt ürünlerinin IGF-I (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I) konsantrasyonunda artışa sebep olabilmesi de yine bir diğer ilişki mekanizması olarak ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süt, Süt Ürünleri, Prostat Kanseri 


Keywords: