BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin AÇIKGÖZ, Nesli ERSOY, Taner ÖZGÜRTAŞ, Gülgün ERSOY
SUALTI HOKEY TAKIMI OYUNCULARININ BESİN TÜKETİMİ KAYITLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Sualtı hokeyi sporcular uzun ve sık aralıklarla nefes tutmakta ve havuzun dibinde palet, maske, şnorkel, eldiven gibi temel ekipmanlarla oynanmaktadır. Bu grup sporcu ile ilgili literatürde çalışmaya rastlanmamıştır. Bu amaç doğrultusunda; sualtı hokey takımında oynayan sporcuların besin tüketimi ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Sualtı Hokey takımında oynayan yaşları 17 ile 25 arasında değişen 12 sporcu çalışmaya dahil edilmiştir. Üç günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu (m), vücut ağırlığı (kgı)) alınmıştır. Aynı zamanda deri kıvrım kalınlıkları ölçülerek vücut yağı hesaplama denklemi (Jackson ve Pollock) ile , vücut yağ yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuç: Yaş ortalamaları 20 yıl olan 12 su altı hokeyi oyuncusunun sıraıyla vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri; 55.9±2.56 kg, 165.3±3.63 cm’dir. Sporcuların beden kütle indeksi ortalamaları 20.5±0.98 kg/m2 iken, yağ yüzdesi ortalamaları %18.1±7.11’dir. Sporcuların diyetlerinin enerji içeriği 2007,9±828,59 kkal/gün iken, karbonhidrat, protein ve yağ yüzdeleri sırasıyla; %45.3±14.75, %15.4±2.60 ve %35.13±6.25’dir. Tartışma: Genç sporcuların beslenmesinin düzenlenmesi, hem sporcunun performansına ilişkin parametreler, hem de büyüme, gelişmesi üzerindeki etkileri ve aynı zamanda sakatlanma riskindeki olumsuzluklara neden olabilmesi ile oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Enerji makro besin ögelerinden protein ve yağ tüketiminin yeterli olması yine spor performansı için önemli parametrelerdendir. Bu nedenle bu grup sporcularda da beslenme durumlarının kontrolü ve bu doğrultuda yapılacak beslenme önerileri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sualtı Hokeyi, Besin Tüketim Kaydı, Antropometrik Ölçümler 


Keywords: