BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadriye Burcu KONAKLI, Burcu AKGÜL USLU, Nihan YALDIZ
SPORCULARDA YEME BOZUKLUĞU: ANOREKSİYA ATLETİKA
 
Sporcular performanslarını en üst seviyeye taşımak için çeşitli diyetleri deneyerek ve zamanlarının önemli bir kısmını egzersiz yaparak geçirmektedir. Sporcular kendi yöntemlerini geliştirme yoluna girdiklerinde; zorlayıcı egzersiz programı ve sınırlayıcı kalori alımıyla karakterize, “Anoreksiya Atletika” olarak tanımladığımız klinik bir tablo ile karşılaşmaktayız. Yeme bozukluğunun sporcularda görülme sıklığı kadın sporcularda erkek sporculara oranla daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu derleme prevelansın ve insidansları dikkate değer bir biçimde artan Anoreksiya Atletika yeme bozukluğunu detaylıca incelemek amacıyla yazılmış derleme makaledir. Cinsiyet ve spora göre yeme bozuklukları konunda yapılan bir çalışmada erkek sporcular arasında; ağırlık sınıfı ve dayanıklılık sporlarında, top sporlarına göre daha fazla yeme bozukluğu görülmektedir. Kadınlarda estetik sporlarında dayanıklılık sporlarına göre daha fazla yaygınlık vardır. Literatürde Anoreksiya Atletika prevelans ve insidansının dikkate değer bir biçimde arttığı görülmüştür. Ancak ulaşılan makale sayısı ve bu bozukluğunun çok yönlü incelendiği çalışmalar henüz yeterli değildir. Bu klinik tablo eğer erken fark edilemez ise geri dönüşümsüz sağlık sorunları oluşabilmektedir. Bu sebeple bu bozukluğa karşı farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Sporculardaki yeme bozukluklarında multidisipliner bir çalışma ekibi ile önlem çalışmaları yapılmalıdır. Bu ekipte spor hekimi, spor diyetisyeni, sporcuda yeme bozukluğu varsa psikiyatrist veya psikolog, sporcunun antrenörü ve gerekli hallerde ortopedist, endokrinolog, egzersiz fizyoloğu bulunmalıdır. Sporcularda bu konuyla ilgili farkındalığı arttırıcı eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yeme bozuklukları, Sporcu, Anoreksiya atletika 


Keywords: