BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ALTIPARMAK, Hatice Kübra ARAS
SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK ÜRÜNLER
 
Araştırmaya katılan bireylerin beslenme bilgisini, kullandıkları besin destek ürünleri, antrenman öncesi/sonrası beslenmeleri hakkında bilgi edinmek için yapılmıştır. Araştırma 08.03.2020-13.03.2020 tarihleri arasında özel bir spor salonuna giden bireyler ile yapılmıştır. Araştırmaya 58 (%52,3) kadın, 38 (%47,7) erkek katılmıştır. Araştırmanın verileri online anket yöntemine dayalı olarak yapılmıştır. Anket araştırmaya katılan bireylerin genel bilgiler, vücut ağırlığı hikayesi, sağlık durumu ve yaşam tarzı, fiziksel aktivite, besin destek ürün tüketimi ve beslenme ile ilgili bilgiler içeren 6 bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin antrenman öncesi %48,6’sı karbonhidrattan zengin, %27,9’u proteinden zengin şeklinde beslendiklerini bildirmişlerdir. Antrenman sonrası ise %67,6’sı proteinden zengin, %18’i karbonhidrattan zengin beslendiklerini bildirmişlerdir. Sporcuların antrenman öncesi ve sonrasında tükettikleri besin türleri arasındaki farklılık istatiksel olarak anlamlı sonuçlanmıştır. (p<0,05) Araştırmaya katılan bireylerin %27’si besin destek ürün kullanmaktadır. Besin destek ürün kullanan bireyler sırasıyla %16,5 BCAA, %15,2’si kazein, %12,7’si kafein, %8,9’u sporcu içeceği, %8,9’u protein tozu, %6,3’ü karnitin, %6,3’ü arjinin, %6,3’ü demir, %5,1’i glutamin, %3,8’i koenzim Q10, %3,8’i yeşil çay, %1,3’ü efedrin ve psodoefedrin, %1,3’ü multivitamin, %1,3’ü betaalanin kullandıklarını bildirmişlerdir. Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla besin destek ürün kullanmasına rağmen aralarındaki tüketim sıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. (p>0.05) Cinsiyet ve sporcu içeceği kullanımını karşılaştırdığımızda kadınların erkeklere oranla daha fazla sporcu içeceği tercih ettiği istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0.05) Kullanılan bu besin destek ürünlerinin; %24,1’i kas gelişimini sağlamak için, %16,5’i yağ yakımını hızlandırmak, %16,5’i kendini iyi hissetmek için, %13,9’u sağlıklı olmak için, %10,1’i kilo vermek için, %2,5’i diğer sebeplerden kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Besin Destek Ürünleri, Ergojenik Destek, Sporcu Beslenmesi, Supplements 


Keywords: