BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba YOLDAŞ, Gözde Sultan KAYA, Elif GÜNALAN
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VEGAN TARİFLERİN BESİNSEL İÇERİKLERİNİN VEGAN İDDİASI OLMAYAN FORMLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
 
Son yılların yaygınlaşan diyetlerinden biri olan vegan beslenme şekli et, süt, yumurta, bal vb. hayvansal kaynaklı hiçbir gıdanın tüketimine izin vermemektedir. Diyetten hayvansal kaynaklı gıdaların çıkarılması ise besin öğesi yetersizlikleri ile sonuçlanabilmektedir. Vegan beslenme şekli gibi popüler diyet akımlarının yaygınlaşmasında sosyal medyanın kitleleri yönlendiren etkisi önemli rol oynar. Yaptığımız literatür taramasında çeşitli popüler diyet akımı tariflerinin besinsel içerik analizlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Ancak, besin örüntüsü ve diyet içeriği çok iyi bir şekilde planlanmadığı takdirde, malnutrisyon tablosunun rahatlıkla görülebileceği literatürde sıklıkla vurgulanan vegan diyeti tariflerine yönelik herhangi bir besinsel içerik analizi çalışması bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı Instagram sosyal medya platformunda Türkçe olarak paylaşılan vegan tariflerin besinsel içeriklerinin belirlenmesi ve vegan iddiası olmayan formlarıyla bu içeriklerin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, son 1 yıl içerisinde #vegan etiketli olarak paylaşılan ve içerik bilgisi detaylı olarak verilen köfte (n=41), pizza (n=6), yoğurt (n=13), peynir (n=30), kek (n=34), makarna (n=8), burger (n=6), pide (n=2) ve kurabiye (n=31) tariflerine ulaşılmıştır. Ardından, her bir besin grubunda paylaşılan vegan tariflere içerik ve sayı olarak eş değer olabilecek vegan iddiası olmayan tarifler belirlenmiştir. Tüm tariflerin içerikleri Beslenme Bilgi Sistemi (BeBiS)’ne aktarılarak, 100 gram porsiyon başına düşen makrobesin ve mikrobesin öğelerinin miktarları elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 programına aktarılmış, Kolmogorov-Smirnov testine göre verilerin normal dağılıp dağılmadıkları belirlendikten sonra, istatistiksel anlamlılık Mann-Whitney U testi uygulanarak belirlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde p<0.05‘ten istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, veganlarda görülen esansiyel amino asit, omega 3, D vitamini, B12 vitamini, demir ve çinko gibi besin öğesi yetersizliklerinin tariflerdeki eksikliklerle ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur. (Bu araştırma Tübitak-2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı proje çağrısı tarfından desteklenmiştir.) (ORCID ID: 0000-0002-9481-4210)

Anahtar Kelimeler: Vegan, Vegan Tarif, Beslenme, Sosyal medya 


Keywords: