BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdulkadir ÜNSAL
SLEEVE GASTREKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
 
Obezite; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansı hızla artan, toplum sağlığını kronik hastalıklara kapı aralayarak etkileyen, kişilerin hayat konforunu düşüren ve sağlık harcamalarını da önemli derecede etkileyen beslenme sorunudur. Obezite; hem yaşam kalitesini düşürür, hem de süresini kısaltır. Fazla kilo ve obezite dünya genelinde ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer almaktadır. Her yıl en az 2,8 milyon insanın fazla kilo veya obeziteden dolayı öldüğü rapor edilmektedir. Obezitenin prevalansı son 20-30 yılda dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir artış göstermiştir. Obeziteye neden olabilecek herhangi bir ek hastalığı olmayan ve diğer yöntemler ile kilo veremeyen morbid obez hastalarda cerrahi seçenekleri uygulama gereksinimi kaçınılmaz hale gelmiştir. . Metabolik cerrahi olarak da bilinen bariatrik cerrahi, obezite hastalarında uzun süreli, başarılı ve son zamanlarda popüler bir cerrahi yöntemidir . Birçok bariatrik cerrahi prosedürü olmasıyla birlikte günümüzde Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ve Gastrik Bypass (GBP) en sık tercih edilen yöntemlerdir. Bazı çalışmalarda diğer operasyonlara göre daha az invazif olması ve kilo kaybının diğer prosedürlerdeki kadar başarılı olması açısından Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG)’nin avantajlı olabileceği gösterilmiştir. Ülkemizde morbid obezite cerrahisiyle ilgilenen çok sayıda merkez mevcuttur. S.B.Ü. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2015 yılından bu yana obeziteye yönelik cerrahi yöntemler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.Çalışmada laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı sırasında patolojiye gönderilen mide materyalindeki histopatolojik bulguların incelenmesi amaçlanmıştır. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde, 2015-2019 yıllarında obezite için opere olan , tüm bilgileri mevcut, 150 ayrı hastanın bulguları incelenmiştir

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sleeve Gastrektomi, Histopatolojik Bulgular 


Keywords: