BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece BULUNTİ, Merve ÖZ
SİTRÜLİN AMİNOASİDİNİN BARİATRİK HASTALARDA KULLANIMI
 
Morbid obezite, yağ birikimi ile karakterize kronik çok işlevli bir hastalıktır. Genellikle kardiyovasküler ve metabolik bozukluklarla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Bu kardiyo metabolik hastalıkların patogenezinde, endotel disfonksiyonu önemli bir rol oynamaktadır. Bariatrik cerahinin, diyabet, koroner arter hastalığı, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve kanser gibi morbid obezite ile ilişkili kardiyovasküler ve metabolik komorbiditeleri geliştiren endotel disfonksiyonunun azaltılmasında etkili olduğunu kanıtlamıştır. İnsan sağlığında sitrülin, özellikle kas performansı ve iyileşme için egzersiz takviyesinde birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; farmakoloji, immünoloji ve nöroloji gibi diğer insan sağlığı alanlarında da araştırılmıştır ve insanlar için şartlı bir amino asit olan argininin bir öncüsüdür; farmakolojik çalışmalar arginin eksiklikleri ile ilgili hastalıklarda sitrülinin takviyesinin argininin kendisinden daha etkili olabileceğini sonucuna varılmıştır. L-sitrulinin ; hipertansiyon, ateroskleroz, enflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları olumlu sistematik etkileri olduğu gözlenmiştir ve ortaya çıkan kanıtlar ayrıca l-sitrülinin kendisinin metabolik sendromu iyileştirmek için iskelet kası ve yağ dokusunu olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Bu çalışmada son 5 yıla ait literatür taraması yapılarak l-sitrülinin, bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastalara herhangi bir pozitif etki sağlayıp sağlamadığını gözlemlemek amacıyla “l-sitrülin”, “l -arjinin”, “nitrik oksit” in birbirleri ve obezite ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; L-sitrülin’in bu hastalarda kullanımının pozitif etkileri gözlemlenmesinin yanı sıra bazı durumlarda olumsuz etkileri de beraberinde getirebileceği tartışılmaktadır. Bu süreçte hasta seçimi ve kullanım dozları büyük önem taşımaktadır. Fakat bu konuda yapılan çalışmalar yetersiz olup net bir sonuca varılması için daha fazla literatür katkısına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sitrülin, Obezite, Bariatrik Cerrahi, Anjinin, Nitrik Oksit 


Keywords: