BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem NERGİZOĞLU, Emir Ayşe ÖZER
ŞİŞMAN BİREYLERDE BESLENME EĞİTİMİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN BİYOKİMYASAL BULGULARA ETKİSİ
 
Vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, bireyin yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalıktır. Çevresel, biyokimyasal, genetik, sosyokültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak fazla kilo ve obezite oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Çalışma şişman bireylerde beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisinin ağırlık kaybı ve biyokimyasal bulgulardaki değişikliklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne başvuran, beden kütle indeksi 25.00 kg/m²’nin üzerinde olup yaşları 18-62 yıl arasında değişen 36 gönüllü birey (13 erkek, 23 kadın) ile gerçekleşmiştir. Bireylerin araştırmaya başlamadan önce 3 günlük besin tüketimleri ve biyokimyasal bulguları alınmıştır. Araştırmada bireylere tıbbi beslenme tedavisi ve beslenme eğitimine ek olarak egzersiz önerilmiştir. Bireylerin biyokimyasal bulguları araştırmanın başında ve her ay olmak üzere toplam dört defa alınmıştır. Araştırmada bireylerin Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Htc), Açlık kan şekeri (AKŞ), Total kolesterol (TK), HDL kolesterol, LDL kolesterol, Trigliserit, Triiodotironin (T3), Tiroksin (T4) ve Tiroid uyarıcı hormon (TSH) değerlerine bakılmıştır. Kadınların ortalama Hct değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Erkeklerin ortalama T3 değerleri ve kadınların ortalama T4 değerlerindeki değişimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisi, şişman bireylerin biyokimyasal bulgularında olumlu yönde değişikliklere neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şişmanlık, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Vücut Ağırlık Kaybı, Beslenme Eğitimi, Biyokimyasal Bulgular 


Keywords: