BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem NERGİZOĞLU, Emir Ayşe ÖZER
ŞİŞMAN BİREYLERDE BESLENME EĞİTİMİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN AĞIRLIK KAYBI VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
 
Obezite dünyada prevalansı artmaya devam eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezitenin tedavisinde amaç, bireylerin sağlıklı beslenme ve uygun fiziksel aktiviteye yönelik davranış değişikliği oluşturarak vücut ağırlığını azaltmaktır. Araştırma beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisinin şişman bireylerde vücut ağırlık kaybı ile antropometrik ölçümlerdeki değişiklikleri belirlenmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne başvuran, beden kütle indeksi 25.00 kg/m²’nin üzerinde olan, yaşları 18-62 yaş arası değişen 36 gönüllü birey (13 erkek /26 kadın) üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin araştırmaya başlamadan önce 3 günlük besin tüketimleri alınmıştır. Daha sonra bireylere beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisi verilerek ek olarak egzersiz önerilmiştir. Araştırma sonucunda erkeklerde ortalama 4.4 kg, kadınlarda 4.8 kg ağırlık kaybı belirlenmiştir. Kadınların BKİ değerleri 34,62±5,17’den 32,75±4,59’a düşmüştür. Kadınların ağırlık kaybı ortalamaları (p<0.001) ve BKİ değerlerindeki azalma (p<0.001) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bel, göğüs, kalça, üst bacak çevresindeki değişimler ve yağ kaybı miktarları hem erkeklerde (p<0.05) hem kadınlarda (p<0.001) önemli bulunmuştur. Erkek ve kadınlarda iç organ çevresi yağlanma derecelerindeki değişiklik önemli bulunmuştur (p<0.05). Kadınların BMH, üst orta kol çevresi, şişmanlık dereceleri önemli bulunmuştur (p<0.001). Beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisi ile şişman bireylerde kilo kaybı sağlanmış olup, vücut kompozisyonunda hedeflenen değişikliklere ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şişmanlık, Beslenme Eğitimi, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Ağırlık Kaybı, Vücut Kompozisyonu 


Keywords: