BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOPLUM BESLENMESİ
 
Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ancak beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik bir olay olduğu da unutulmamalıdır. Ailenin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı bireyler çalışma gücüne sahiptir ve üreten bir toplumun kaynağıdır. Aile ve toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunur. Aile ve toplumda sağlıksız, güçsüz ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişi sayısının artması, üretimi azaltır, verimliliği düşürür ve sağlık harcamasını artırır. Bir toplumun gelişmesi ve sağlıklı dinamik bir yapıda olması, toplumu oluşturan birey ve ailenin sağlıklı olmasına bağlıdır. Toplum beslenmesinin amacı; beslenme ve sağlık iyilik hali en üst düzeyde, açlık ve beslenme sorunları olmayan, sağlıklı beslenme eğitimi almış, bilinç düzeyi yüksek, mutlu ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır. Toplum beslenmesi bireyin ve toplumun; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsetilmesi, sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını, toplumda beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlar. Toplum beslenmesinin sağlanmasında çeşitli sağlık meslek gruplarına (doktor, hemşire, beslenme ve diyetetik uzmanı) önemli roller düşmektedir. Özellikle toplum ile yakın çalışan ve sürekli etkileşim içinde olan halk sağlığı hemşireleri (aile sağlığı hemşiresi, toplum ruh sağlığı hemşiresi) kilit bir öneme sahiptir. Aile dinamiklerinin takibi, değişimlerin izlenmesi, aile içi beslenme sorunlarının saptanması konusunda aile sağlığı hemşirelerine önemli görevler düşmektedir. Bir ekip çalışması yürüterek toplum beslenmesinin etkili bir şekilde sürdürülerek sağlıklı ve dinamik bir toplum oluşturma konusunda öncülük yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, toplum, aile, halk sağlığı hemşiresi. 


Keywords: