BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Nesrullah AYŞİN
ROMATOİD ARTRİT VE GEBELİK SONUÇLARI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, romatoid artritli kadınların gebelik sonuçlarını incelemektir. Yöntem: Çalışma Google Akademik, Sicendirect, Springer, Scopus, ve PubMed veri tabanları üzerinden ‘romatoid artrit, romatoid artrit ve gebelik, romatoid artritli gebe, romatoid artridin gebelikte yönetimi, romatoid artritli gebenin bakımı, romatoid artrit ve doğum sonu dönem, romatoid artrit ve emzirme’ terimleri ile yapılan Türkçe ve İngilizce taramalar sonucu tam metnine ulaşılan çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bulgular: Romatoid artrit (RA) özellikle eklemleri ve birçok organı da tutabilen sistemik, kronik ve otoimmün bir hastalıktır. RA’dan etkilenen üreme çağındaki kadınlarda bir dizi aile planlaması, gebelik ve erken ebeveynlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Hem inflamatuar durum hem de tedavileri doğurganlık sorunlarına, gebelik sırasında komplikasyonlara, hastalık aktivitesine ve kontraseptif seçimlerinin etkilemesine neden olabilmektedir. Başarılı bir sonuç için en iyi koşul, düşük hastalık aktivitesi olan ve tercihen remisyon döneminde olan planlı gebeliktir. Bununla birlikte, gebelik sırasında RA alevlenen veya aktif kalan hastalarda yeterli hastalık kontrolünü sürdürürken fetal toksisiteyi en aza indirecek şekilde tedavinin değiştirilmesi gerekmektedir. RA'lı hastalarda obstetrik izleme yönelik özel bir kılavuz bulunmamaktadır. Preterm doğum, preeklampsi veya fetal büyüme geriliği yönünden belirgin olarak artmış bir risk olmadığından, normal obstetrik bakım için yapılan obstetrik izleme devam edilir. Romatoid artritin gebelik öncesi yönetiminde hastalık sürecinin stabilize edilmesi, fetal riskleri azaltmak için ilaçların azaltılması ve teratojenik ilaçların kullanımından kaçınılması yer alır. Doğum sırasında eklem tutulumu nedeni ile gebeye pozisyon vermek güç olabileceğinden doğum şekline, multidisipliner bir değerlendirme sonrasında karar verilir. Doğum sonrası dönemde romatoid artrit aktivitesindeki artış nedeniyle gebelik öncesi dönemdeki ilaç tedavisi kullanılabilir. Anne sütüne geçen ilaçları kullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidir. Sonuç: Gebelik öncesi dönemden laktasyon aşamasına kadar kadınların gebelik sonuçları sürecinde karşılaştıkları güçlükleri ele almak için multidispliner bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu, tedaviye başlamadan ve gebelik planlanmasından önce ayrıntılı hasta danışmanlığını, tedavinin düzenlenmesini ve gebelik sırasında düzenli izlemi içerir. (ORCID ID: 0000-0002-8015-0644)

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Romatoid Artritli Gebe, Gebelik 


Keywords: