BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge GÜMÜŞBURUN, Serap Gökçe EKSİN
ROMATOİD ARTRİT VE BESLENMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Romatoid artrit (RA) etiyolojisi daha çok genetik faktörlere bağlı sistemik inflamasyon ve otoimmünite ile karakterize bir hastalık olup kontrolsüz aktif vakalarda eklem hasarı, sakatlık ve yaşam kalitesinde düşme gözlemlenebilmektedir. Beslenme hem inflamasyonu etkileyebilen, antijen özellik gösterebilen, antioksidan mekanizmasını artırabilen hem de bağırdak mikrobiyotasına etki eden bir çevresel faktör olarak romatoid artrit hastalığı için önem arz etmektedir. Beslenme durumunun bozulmasıyla ilişkilendirilebilen bir hastalık olan Romatoid artritte nutrisyonel değerlendirme için BKİ yetersiz kalabilirken adipozitenin artması yağ dokudan proinflamatuar adipokin salınımını indükleyebilmektedir. Adipoz dokuda artışla birlikte görülen obezitenin eklemlere fazladan stres uygulaması Romatoid artrit semptomlarını daha da şiddetlendirirken; bu nedenle kilo kaybı Romatoid artrit tanısı alan bireyler için etkili bir tedavi olabilir. Romatoid artrit hastalarında diyet kalitesi ile hastalık şiddeti ve inflamasyon arasında ters bir ilişki vardır. Bunun yanısıra bireyin beslenme alışkanlıkları; diyetin toplam enerji ve toplam yağ ve doymuş yağ tüketimi, aşırı kırmızı et tüketimi, dengesiz n-3 ve n-6 yağ asidi tüketimi, aşırı karbonhidrat, şeker ve düşük lif tüketimi RA riskini tetiklerken sağlıklı beslenme RA riskini azaltmaktadır. Bu kapsamda hastalara sıklıkla Akdeniz diyeti, antiinflamatuvar diyet, (probiyotikler önerilmektedir. Yapılan çalışmalar vegan beslenme ve glütensiz beslenmenin de Romatoid artrit semptomlarında etkilerine ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu bildiride Romatiod Artrit hastasının beslenmesine ilişkin güncel bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, beslenme, diyet 


Keywords: