BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice Kübra ARAS, Elif Feyza SARI
PROFESYONEL VE AMATÖR SPORCULARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Beslenme bilgisi sporcuların antrenman/yarışma/maç performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Sporcunun yeterli ve dengeli beslenmesi antrenman/yarışma/maç sırasında teknik becerilerin gelişiminde, odaklanma sağlamada ve sakatlık riskini azaltmakta önemli rol oynamaktadır. Günümüzde özellikle sosyal medya üzerinde beslenme hakkında oldukça fazla paylaşım yer almaktadır. Sporcuların çoğu bu bilgi kirliliği içinde beslenmesine yön vermektedir. Bu çalışmanın amacı; profesyonel veya amatör fark etmeksizin sporcuların beslenme alışkanlıklarını ve beslenme hakkındaki bilgi düzeylerini incelemektir. Çalışma; profesyonel ve amatör olan 100 sporcuya yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yürütülmüştür. Araştırma verileri İstatistik Paket Programı 26.0 (SPSS) ve Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BeBiS) aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %35’i kadın, %65’i erkek olup katılımcıların yaş ortalaması 21,44±3,16 yıl olarak saptanmıştır. Sporcular beslenme hakkındaki bilgilerini genellikle antrenörlerinden (%30) ve televizyon, radyo, internetten (%26) öğrendiklerini ifade etmiştir. Beden kütle indeksi değerlerine göre yaptıkları spor branşlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir (p<0,05). Katılımcıların antrenman öncesi beslenme saatinin, antrenman süresi değişkenine göre incelendiğinde 1 saat spor yapan (n=19) sporcuların %26,3’ü (n=5) 1 saat önce yemek yediği; 2 saat spor yapan (n=71) sporcuların %63,4’ü (n=45) 2 saat önce yemek yediği; 3 saat spor yapan (n=10) sporcuların %36,8’i (n=7) 2 saat önce yemek yediği gözlemlenmiştir. Antrenman öncesi beslenme saati ile antrenman süresi arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p<0,05). Sporcuların gün içerisinde yetersiz beslenmesinin önüne geçerek antrenman/yarışma/maç öncesinde glikojen depolarını doldurmak; antrenman/yarışma/maç sırasında teknik beceri gerektiren hareketleri doğru yapmak ve sakatlık riskini azaltmak; antrenman/yarışma/maç sonrasında kas hasarını en aza indirmek, gelecek antrenmana/yarışmaya/maça hazırlanmak ve kas gelişimini sağlamak için mutlaka bir diyetisyenle birlikte multidisipliner bakış açısı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antrenman, Beslenme, Sporcu 


Keywords: