BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur AKÖZ, Şükriye Leyla ALTUNTAŞ, Fatmanur ÖZYÜREK, Nihal BÜYÜKUSLU
PREMENOPOZ VE POSTMENOPOZ DÖNEMDEKİ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE SERUM KAN LİPİD DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Menopoz yumurtalık folliküler aktivitesinin kaybolması nedeniyle menstrual döngünün kalıcı olarak sona ermesi durumudur. Menopoz sonrası ortaya çıkan östrojen seviyesindeki düşüş ile lüteinizan hormon ve folikül uyarıcı hormon seviyelerindeki artış plazma lipid düzeyleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu çalışma pre-ve postmenopoz dönemde olan kadınların beslenme durumları ile serum lipid düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Kasım 2017 ile Ekim 2018 tarihleri arasında Kadıköy Koşuyolu Özel Medipol Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde izlenen 50 premenopoz ve 50 postmenopoz dönemde kronik hastalığı olmayan 100 gönüllü kadın dahil edilmiştir. Pre- ve postmenopoz kadınlarda sırasıyla günlük alınan enerji miktarı 1565,8  397,2 kkal ve 1395,7  329,8 kkal ve günlük besin alımları 67,1  20,9 g ve 58,5  17,3 g protein; 76,2  23,2 g ve 71,8  21,3 g yağ; 149,5  48,5 g ve 125,8  42,01 g karbonhidrat (p<0,01) olarak tespit edilmiştir. BKİ değerleri premenopoz kadınlarda 25,7 ± 5,03 kg/m2 ve postmenopoz kadınlarda 28,7 ± 3,6 kg/m2’dır (p<0,05) ve menopoz dönemdeki kadınların ağırlık artışı 9,5 ± 6,1 kg’dır. Pre- ve postmenopoz kadınların serum lipid değerleri sırasıyla 184,9 ± 33,9 ve 227,1 ± 40,7 mg/dL toplam kolesterol (p<0,01); 90,6 ± 41,2 ve 122,2 ± 68,4 mg/dL trigliserid (p<0,01); 51,9 ± 9,7 ve 57,5 ± 12,4 mg/dL HDL (p<0,05) ve 146,3 ± 38,4 ve 135,1 ± 143,2 mg/dL LDL (p<0,01) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak premenopoz dönemindeki kadınların kolesterol, trigliserid ve HDL düzeyleri daha düşük, LDL düzeyleri ise daha yüksek bulunmuştur. Menopoz dönemdeki kadınların doğru beslenme ile lipid profillerinin olumlu yönde etkilenebilmesi sağlık açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Serum Lipid Profili, Kolesterol, Postmenopoz, Premenopoz 


Keywords: