BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTANIN DİYET TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU
 
Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin metabolik bozukluklardan biri olup tanımlanması zor heterojen bir hastalıktır. PKOS hastalarında ağırlık kontrolü sağlanması hastalığın semptomlarının hafiflemesi ve komorbid hastalıkların riskini azaltmada büyük önem taşımaktadır. Diyet tedavisinin diyetisyen kontrolünde sıkı bir şekilde izlenmesi diyete uyumu arttırarak klinik bulguların kısa bir sürede düzelmesini sağlayabilir. Yirmi iki yaşında ki hasta insulin direnci nedeniyle endokrin doktoru tarafından diyete yönlendirildi. Hasta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Polikliğine başvurmuştur. Kadın doğum uzmanı tarafından polikistik over sendromu tanısı almıştır. HOMA- IR değeri 5.2 mL, insulin açlık 22 mL, TSH 4.24 mL, vitamin B12 191 mL, dvitamini 35,8 ng/mL prolactin değeri 30,80 ng/mL değerlerindeydi. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 59.6 kg, boy uzunluğu 150 cm olarak ölçülmüştür. Öz geçmişinde haşimato hastalığı olduğu bilinmekteydi. Ayrıca endokrin doktoru boğaz muayenesinde haşimato başlangıç örüntüsü olduğunu bildirilmiştir. Bu olguda, hastanın genel beslenme durumu değerlendirilerek yaşına, cinsiyetine ve fiziksel aktivite düzeyine uygun enerji ihtiyacı göz önünde bulundurulmuş ve özellikle posa, demir, folat, B12 vitamini yönünden ihtiyacını karşılayacak bir beslenme düzeni oluşturulmuştur. insulin direncini tedavi etmeye yönelik olarak aralıklı oruç şeklinde planlanmıştır. Hasta beslenmesinin yanında egzersiz yapmaya da başlamıştır. Bu yazıda polikistik over sendromu tanısı ile izlenen olguda, beslenme tedavisinin önemi ve uygulaması tartışılmıştır. (ORCID NO: 0000-0002-4076-4254)

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Diyet tedavisi, İnsülin direnci 


Keywords: