BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasibe Gonca UYMAZ, Nezire İNCE
PİŞİRME EKİPMANLARINDAN FARKLI SOLÜSYONLARA AĞIR METAL GEÇİŞLERİ
 
Amaç: Bu çalışma, farklı pişirme ekipmanlarından asidik, alkali, nötr su çözeltilerine ağır metal geçişlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Metod: Son zamanlarda sıklıkla kullanılan pişirme ekipmanlarında (çelik, demir döküm, granit ve teflon) asidik pH (4.5), nötr pH ve alkali pH (10.3) sular yaklaşık ikişer saat kaynatılarak numuneler hazırlanmıştır. Numunelerin ağır metal analizleri ‘Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Al, Pb ve Ni elementi için EPA 200.8, Fe elementi için ICP-MS cihazı kullanılarak gerçekleştririlmiştir. Çalışılacak her bir element için ayrı ayrı kalibrasyon yapılarak numuneler her bir örnek üç tekrar olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Asidik çözeltide Granit tenceredeki Alüminyum, Demir, Nikel ve Kurşun miktarları daha düşük bulunmuştur (p>0,05). Alkali çözeltide; Çelik tencerede Alüminyum miktarı, Teflon ve Granit tencerede Demir ve Nikel miktarı düşük, Döküm tencerede ise kurşun miktarı diğer tencerelerden yüksek olarak saptanmıştır (p>0,05). Nötr çözeltide; Döküm tencerede Alüminyum miktarı, Çelik tencerede ise Demir miktarı yüksek bulunmuştur (p>0,05). Sonuç: Değişik pişirme ekipmanlarından, asidik, nötr ve alkali pH düzeylerindeki solüsyonlara ağır metal geçişlerinde farklılıklar saptanmıştır. (ORCID ID: 0000-0002-5981-6106)

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Pişirme Ekipmanları, pH, Su, Çözelti 


Keywords: