BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadem Dilara AYDOĞAN, Burcu AKGÜL USLU
PİKA: SIKLIKLA GÖZDEN KAÇIRILAN YEME BOZUKLUĞU
 
Önemli bir beslenme bozukluğu olan pika, temelinde farklı psikolojik ve fizyolojik sebeplerin olduğu, yüzyıllardır incelemelere konu olmuş, sosyo-ekonomik sebeplerle de ilişkilendirilen bir rahatsızlıktır. Bu derleme prevelans ve insidansı günden güne artan ve sıklıkla gözden kaçırılan pika yeme bozukluğunu detaylıca incelemek amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla karşılaşılan beslenme bozukluklarından olan pika, kayıtlı olmayan birçok olgu da düşünüldüğünde, oldukça önemli bir problemdir. Pika, uzmanlara göre “çözülmesi gereken hastalıkların tanısı için bir belirti ya da ciddi hastalıklara yol açabilecek ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır”. Gerek bilişsel, gerekse gelişimsel yönden sağlığı bozabilen komplikasyonlara yol açan bir rahatsızlık olarak ilerleyen pikanın, erken teşhis edilmesi ve tedaviye hemen başlanması, hayati önem taşımaktadır. Her ne kadar kolay tedavi edilebilen bir hastalık gibi gözükse de anormal ve farklı maddeler/cisimler yendiğinde, ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Pika tanısı, en sık, demir eksikliği anemisi, kurşun zehirlenmesi (boya yeme sonrasında) ve barsak tıkanmasında konur. Sonuç olarak, pika hastalarının bu davranış bozukluklarının temelinde veya sonucunda beslenme ile ilişkisi görülmektedir. Çoğunlukla demir, çinko, vitamin ve mineral takviyesi ile tedavi altına alınan vakalara psikolojik destek de verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü pika, diğer hastalıklarda olduğu gibi, “multidisipliner bir yaklaşım” izlenmesi gereken, her aşamada konusunda uzman olan bir ekipten destek alınması önerilen ve doğru tedavi uygulandığında sağlıkla hayata devam edilebilen bir rahatsızlıktır.

Anahtar Kelimeler: Pika, anemi, malnutrisyon 


Keywords: