BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk Salim ERDOĞAN, Taşkın ATAK
ÖZEL AMAÇLI TIBBİ BESLENME GEREKTİREN BAZI NADİR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANAN KANITA DAYALI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TERAPÖTİK YÖNTEMLER
 
Prevelansı 1/3.000 ile 1/300.000 doğum arasında değişen; Fenilketonüri, Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı), Laktoz İntoleransı, E Vitamini Eksikliği ile Seyreden Ataksi, Kistik fibroz, İnce Bağırsak Atrezisi, Klasik Galaktozemi, Gaucher, Keshan gibi hastalıkların tedavi uygulamalarını destekleyici ve tamamlayıcı olarak: Akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon uygulaması, müzikterapi gibi uygulamalar başta olmak üzere hastalıkların ilerleyen ve ağır seyreden evreleri için; Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi (NCCIH) tarafından belirlenen, palyatif bakım hizmetlerinde 200’ den fazla tamamlayıcı tıp uygulamaları kanıta dayalı ve raporlandırılmış çalışmalar temelinde değerlendirilmiştir. Hastalıkların farklı evrelerinde ortaya çıkan semptomlarının tedavi süreçlerini desteklemek ve tamamlamak amacıyla uygulanan kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve bu uygulamaların tedavi edici, iyileştirici etkileri ve raporlandırılmış çalışma sonuçları, varsa olası advers etkileri ile uygulamaların oluşturabileceği riskler literatür temelinde ele alınmıştır. Yapılan çalışma ile uluslar arası bilimsel indekslerde ve diğer yerlerde yayımlanmış makalelerde yer alan kaynaklar araştırılmış ve hastalıklara ait bilgiler geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile karşılaştırılmasına yönelik olarak tablolarda gösterilmiş, değerlendirilmiş, tartışılmış ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Nadir görülen hastalıklara yönelik olarak yürütülen klinik ve laboratuvar temelli çalışmaların sonuçlarının primer olarak bu hastalıklara yönelik faydalar sağlamakla beraber, bu çalışmalardan sık görülen hastalıkların tedavisine ve tedavi süreçlerinin yönetilmesine yönelik olarak da ayrıca faydalı çıktılar elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışma; klinik ve klinik dışı branşlardaki araştırmacıların belirlenen sağlık alanlarına yönelik motivasyonlarının arttırmasına katkı sağlamakla birlikte, özel amaçlı tıbbi beslenme gerektiren bazı nadir hastalıkların tedavi süreçlerinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, sağlık profesyonellerinin kür portföylerinin genişlemesine ve farkındalıklarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, klinik risklerde göz önünde bulundurularak olası istenmeyen veya beklenmeyen etkiler de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın, hastalıklara yönelik tedavi yöntemleri geliştirilmesi için; spesifik amaçlı klinik ve klinik dışı araştırmaların yapılması süreçlerine de ayrıca katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nadir Hastalıklar, Beslenme, Tamamlayıcı Tıp, GETAT, TAT 


Keywords: