BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif ÇAVUŞOĞLU, İlayda ALTUNCEVAHİR
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ
 
Otizm; iletişim, sosyal etkileşim ve sürekli olarak tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir takım gelişimsel bozukluklardır. Otizmli çocuklarda sıklıkla atipik yeme bozuklukları gözlemlenir ve bu problemlerden en fazla karşımıza çıkan gıda seçiciliğidir. Otizmli çocuklar arasında yemek zamanı davranışlarının günlük yönetimi, aile rutinleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve ebeveynlerde yoğun bir stres yaratabilir. Gıda seçiciliğine bağlı olarak otizmli çocuklarda obezite prevelansı da yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalar otizmli çocuklarda gözlemlenen beslenme problemlerinin farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini göstermiştir. Bu sebepler arasında besinleri iyi bir şekilde tolere edememe, gastrointestinal problemler, yeniliklere açık olmama ve farklı dokulara karşı gösterilen aşırı hassasiyet sayılabilir. Gıda seçiciliği nedeniyle bu çocuklarda büyüme ve gelişme süreci olumsuz etkilenebilmektedir. Bu sebeple otizmli çocuklarda beslenme yetersizliklerinin belirlenebilmesi için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler yeme davranışlarının farklı şekillerde tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ölçeklerin sonucu, gerekli antropometrik ölçümlerle de birleştirilerek atipik yeme alışkanlıklarının yönetilmesi için multidisipliner bir yaklaşıma destek olur. Bu derlemenin ulaştığı sonuçlara göre; otizmli çocukların besin seçimlerinde meyve ve sebzelere çok düşük bir eğilim, yağ ve sodyum içeriği yüksek olan gıdalara karşı yüksek bir eğilim gözlemlenmiştir. Nişasta içeriği yüksek besinler de bu çocuklar tarafından en çok tercih edilen besinler olarak saptanmıştır. Hem büyüme ve gelişmenin desteklenmesi hem de obezite riskinin değerlendirilmesi için otizmli çocuklarda gıda seçiciliği konusu beslenme tedavisinde önemli bir yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Otizm, gıda seçiciliği, atipik yeme

Anahtar Kelimeler: Otizm, gıda seçiciliği, atipik yeme 


Keywords: