BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysan LEKTEMÜR ALPAN
OBEZİTE VE PERİODONTİTİS ARASINDAKİ POTANSİYEL İLİŞKİ MEKANİZMALARI
 
Aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan obezite, yüksek prevalansa sahip, karmaşık, çok faktörlü kronik inflamatuar bir hastalıktır. Obezite, genel sağlığı etkileyen çeşitli komorbiditelere ve komplikasyonlara zemin hazırlayan sistemik bir hastalıktır. Obezite prevalansı, çoğu sanayileşmiş ülkede son on yılda önemli ölçüde artmıştır. Periodontitis, periodontal ligament ve alveolar kemiğin yıkımıyla sonuçlanan diş destek dokularının iltihabi bir hastalığıdır. Kesitsel çalışmalar obezitenin ağız hastalıkları, özellikle periodontal hastalıklar ile de ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Obezite ve periodontitis arasındaki olası nedensel ilişki ve altta yatan potansiyel biyolojik mekanizmalar henüz belirlenmemiştir. Obez bireylerde yağ dokusunun aşırı depolanması biyolojik fonksiyonları üreten adipokinlerin salınımına yol açar. Bununla birlikte, yağ dokusu, obezite, periodontitis ve ilgili inflamatuar hastalıkların patofizyolojisinde yer alan benzer yollara işaret ederek, inflamatuar süreçlerde yer alan çeşitli sitokinleri ve hormonları aktif olarak salgılamaktadır. Proinflamatuar sitokinler, periodontitis, obezite ve diğer kronik hastalıklar arasında çok yönlü bir bağlantı olabilir. Yağ dokusu, TNF-α ve diğer adipokinler gibi biyolojik olarak aktif medyatörlerin büyük bir deposudur. Çalışmalar, leptin, resistin ve adiponektin gibi adipokinlerin inflamatuar süreçlerde yakın bir rol oynadığını göstermiştir. Bu ilişkinin büyüklüğünü tanımlamak ve nedensel biyolojik mekanizmaları aydınlatmak için daha ileri prospektif longitudinal çalışmalara ihtiyaç vardır. Diş hekimleri, artan sayıda obez kişinin ve genel ve ağız sağlığı için çoklu risk faktörü sendromu olarak obezitenin öneminin farkında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Periodontitis, Sitokin 


Keywords: