BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rıdvan YAVUZ
OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİ ANALİZİ VE KİLO VERME İLİŞKİSİ
 
Obezite;Besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir..Obezite neredeyse vücuttaki bütün organları etkiler.Ülkemizde ve de dünyada gittikçe artan obez hasta sayısı nedeniyle obezite; tedavi edilmesi kaçınılmaz bir hastalık haline gelmiştir. Günümüzde mevcut olan obezite tedavisinde kullanılan yöntemler diyet, egzersiz, davranışçı yöntemler ve bilişsel davranışçı terapiler, farmakolojik (ilaç) tedavisi ve cerrahi tedavidir. Hızlı,kesin ve daha iyi sonuçları nedeniyle , tedaviler arasında , cerrahi tedavi öne çıkmaktadır. ‘Obezite cerrahisi morbid obez hastalarda yaşam süresini uzatmak, eşlik eden hastalıkları düzeltmek ve geri kilo alımını engellemek için uygulanabilecek tedavidir. Bariatrik cerrahinin Misyonu; Obezite hastalarının yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve yeniden toplumun bir parçası olmaları konusunda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmeti sunmaktır. Çalışmamızda SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2018 Nisan ve 2019 ağustos tarihleri arasında yapılan morbid obezite nedeniyle laparoskopik sleeve gastrektomi(LSG) ameliyatı yapılan 106 hasta dahil edildi. Bu hastaların demografik verilerinin analizi ile 3. Ve 6. Ay sonunda BKI değişikliklerini gösteren deneyimlerimizi değerlendirdik. Çalışmamızdaki hastaların % 75.5’ i kadın, % 47.2’ si ilköğretim mezunu, % 73.6’ sı evli, % 52.8’ i ev hanımı ve ameliyat öncesi dönemde % 50.9’ unun yandaş başka bir hastalığı bulunmayıp %62.3’ ü hiç egzersiz yapmadığını bildirmiştir. Hastaların yaş ortalaması 38.45 olarak bulunmuştur. Ameliyat öncesi ortalama vücut ağırlığı ve BKİ sırasıyla, 125.48 ±17.83 , 46.14 ±5.01 olarak bulunmuştur; ameliyatın 3. ayı ise sırasıyla, 99.28 ±15.06 , 36.54 ±4.71 olarak bulunmuştur; ameliyatın 6. ayı kontrolü sırasıyla, 86.36 ±13.42 , 31.78 ± 4.11 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sleeve gastrektomi,Demografik analiz,Kilo verme ilişkisi 


Keywords: