BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Lokman KEHRİBAR
OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN SPOR YARALANMALARI
 
Giriş: Obezite toplum sağlığını tehdit eden sistemik bir hastalıktır. Sistemik etkilerini en sık iç organlarda gözlemlesek de, spor yaralanmaları için obezite bir risk faktörüdür. Özellikle eklem yaralanmaları obez ve sporcu hastalarda sıklıkla gözlenen durumlardandır. Bu çalışmada, obez hastalarda spor yaralanmalarında en çok etkilenen eklemlerin belirleyerek, bu yaralanmaların sıklığını ve tedavi süreçleri sonrası spora dönüş sürelerini literatür ışığı altında gözden geçirdik. Hastalar ve Yöntem: 01.01.2018-01.01.2020 tarihleri arasında Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniği’ne spor yaralanması nedeniyle başvuran 317 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriteri beden kitle indeksi (BKİ) 30 ve üzeri olan hastalar olarak belirlendi. Toplam 124 hasta çalışmanın konusunu oluşturdu. Ortopedik yaralanma dışında ek yaralanmaları olan hastalar çalışmadan çıkartıldı. Sonuçlar: 88 hasta erkek, 36 hasta kadın idi. Yaş ortalaması 23.8 olarak hesaplandı. Yaralanmaların çeşidi incelendiğinde 49 hastanın diz, 31 hastanın ayak bileği, 19 omuz, 12 el bileği, 8 kalça ve 5 dirsek olarak saptandı. Diz yaralanmalarında en sık yaralanma izole ACL rüptürü olarak saptandı (n=25), onu menisküs lezyonları ve multiple bağ lezyonları takip etti (sırasıyla 19 ve 5). Ayak bileği yaralanmaları en çok strain olarak (AITFL injürisi) olarak gözlendi (n=24). Daha az olmak kaydıyla talusta osteokondral lezyonlar izlendi (n=7). Sonuç Obez hastalarda spor yaralanmaları daha çok diz ve ayak bileği çevresinde görülmekte olup, spor yaralanmaları açısından hastaneye başvuran hastalarda bu anatomik bölgeler detaylı olarak değerlendirilmelidir. Bu hastaların spora dönüş sürelerinin uzun olması beklenen bir sonuçtur ancak bunun için başka bir klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Obezite, Yaralanma, Diz 


Keywords: