BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan ÖNCÜL, Fatma YILMAZ ÖNCÜL
OBEZ KADINLARDA KİLO VERİLMESİ SONRASI KOROİD KALINLIĞINDA GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER
 
Amaç: Obez kadınlarda kilo verilmesi sonrası koroid tabakalarında gözlenen kalınlık değişimlerini Optik koherans tomografi kullanarak incelemek. Metod: Bu prospektif gözlemsel çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra 28 obez kadının katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar fazla kiloları sebebiyle İç hastalıkları polikliniğine başvuran ve talepleri doğrultusunda diyetisyen gözetiminde zayıflama programına alınmış olan kişilerden seçildi. Katılımcıların başvuru sırasında (Grup 1) ve diyet programı sonrasında (grup 2) beden kitle indeksi (BKİ) ölçüldü. Koroid kalınlığı Optik koherans tomografi kullanılarak manuel olarak ölçüldü. Koroid kalınlık değerleri subfoveal alandan, makulanın temporal ve nazal bölgesinden 500 µm (T1, N1) ve 1500 µm (T2, N2) uzaklıktan olmak üzere 5 farklı alandan ölçüldü. Sonuçlar gruplar arasında kıyaslandı. Sonuçlar: Katılımcıların tamamı kadın olup yaş ortalaması 35.07±8.73 (20-51) yıl, takip süresi 10.43±1.57(8-13) ay idi. İlk başvuruda BKİ değeri 35.71±3.35 kg/m2 iken, diyet programı sonrası 29.03±2.72 kg/m2 idi. (p<0.001) Subfoveal koroid kalınlığı Grup 1 de 274.75±10.79 µm iken, Grup 2 de 280.11±10.60 µm olarak ölçüldü. (p=0.066) T1 alanında koroid kalınlığı Grup 1 de 248.71±13.02 µm iken, Grup 2 de 261.04±15.45 µm (p=0.002), T2 alanındaki koroid kalınlığı ise Grup 1 de 205.64 ±12.14 µm, Grup 2 de 223.54±13.02 µm (p<0.001) olarak ölçüldü. N1 alanındaki koroid kalınlığı Grup 1 de 252.89±13.88 µm iken, Grup 2 de 263.43±12.86 µm (p=0.005), N2 alanındaki koroid kalınlığı ise Grup 1 de 220.21±11.91 µm, Grup 2 de 233.32±13.73 µm olarak ölçüldü. (p<0.001) Tartışma: Sağlıklı bir retina için normal koroid kan akışı varlığı gereklidir. Obez kadınlarda koroid kalınlığının ince olduğu kilo verilmesi ile birlikte koroidal kalınlık değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: koroid kalınlığı, obezite, optik koherans tomografi 


Keywords: