BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halime PULAT DEMİR
OBEZ ÇOCUKLARIN BESİN SEÇIMLERI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINA YÖNELIK NITEL BIR ARAŞTIRMA
 
Çocukluk çağı obezitesi, çağımızın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, obez olan çocukların besin seçimleri ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilmek ve çözüm üretebilmektir. Çalışma; 10 yaşındaki 14 obez çocuğun katıldığı nitel bir araştırmadır. Çalışmada çocukların besin seçimleri ve beslenme alışkanlıklarına yönelik yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan uzman görüşü alınmış, mülakat formu kullanılmıştır. Katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, ses kaydı alınmıştır. Elde edilen ses kayıtları yazıya aktarıldıktan sonra, araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemi ile kategorilere ayrılmıştır. Çalışma sonucunda; obez çocukların yarısı iştahını normalden fazla olarak değerlendirmiş ve çevresindekilere göre daha fazla yediğini belirtmiştir. Çocukların en çok sevdiği yiyecekler olarak yoğurt ve pilav, makarna gibi yoğun karbonhidratlı yiyecekler belirtilmiştir. Sevilmeyen yiyeceklerde en fazla sebzeler belirtilmiştir. En çok sevilen içecekler ayran ve süt, en az sevilen içecek kola olarak belirtilmiştir. Mutlu olduklarında yarısı iştahının değişmediğini, üzgün olduğunda yarısı daha az yemek yediğini belirtmiştir. Çocuklardan kendi beslenmelerini 5 puan üzerinden değerlendirmeleri istendiğinde, 8’i 3 puan vererek, biraz sağlıklı, biraz sağlıksız olarak değerlendirmiştir. Okulda standart bir beslenme listesinin olmadığını, herkesin istediği yiyecek ve içecekleri götürebildiğini belirtmişlerdir. Okulda en fazla tüketilen yiyecek tost olarak belirtilmiştir. Çocukluk çağı obezitesinin tedavisinde, çocukların besin seçimlerinin ve beslenme alışkanlıklarının ayrıntılı olarak ele alınması, kilo alımının nedenlerinin analiz edilerek, bireye özel beslenme planlarının oluşturulması ve kilo kaybında beklenen hedeflere ulaşılmasında çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: obez, çocuk, besin seçimi, beslenme alışkanlıkları, nitel araştırma 


Keywords: