BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN
OBEZ BİREYLERDE D VİTAMİNİ'NİN ÖNEMİ
 
Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde var olan beslenmeye dayalı en önemli sağlık sorunudur. Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkili olduğu da kanıtlanmıştır. Modern yaşam tarzı, obezitenin artması ve D vitamini seviyesinin azalmasından sorumlu gibi görünmektedir. D vitamini yetersizliği de obezite gibi tüm dünyada yaygındır. D vitamini, D vitamini reseptörlerine bağlanarak aktivite gösteren, kemik metabolizması ve kalsiyum dengesinde anahtar bir rol oynayan yağda eriyen bir vitamindir. D vitamini, ultraviyole ışın aracılığıyla deride 7-dehidrokolesterolden sentezlenmektedir. Aktif hale gelmesi için 2 hidroksilasyon reaksiyonuna tabi tutulması gerekmektedir. İlk olarak karaciğerde 25-hidroksi vitamin D’ye (25(OH)D) dönüştürülmektedir. Daha sonra böbrekte 1,25 dihidroksi vitamin D’ye (1,25(OH)2D) dönüştürülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda D vitamini ve obezite arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Obezite derecesi ve dolaşımdaki D vitamini seviyesinin zıt ilişkisi bulunmaktadır. Obezitede serum D vitamini yetersizliği görülmesinin nedenleri olarak volümetrik dilüsyon, obez bireylerin yaşam tarzında görülen değişiklikler, obez bireylerde D vitamini aktive etme yeteneğinin azalması ve obez bireylerde yağ kütlesinde D vitamini depolanma oranının fazla olması gösterilmektedir. Buna ek olarak D vitamini yetersizliği, obezite oluşumunu desteklemektedir. Bu nedenlere dayanılarak, obez bireylerin günlük D vitamini alımının genel popülasyona göre daha fazla olması gerektiği söylenebilir. Obez bireylerde D vitamini suplementasyonuna cevap, normal sınırlar içinde ağırlığa sahip bireylere göre daha düşüktür. Vücut yağ kütlesi fazla olan bireylerin, oral D vitamini eklemesi alması ve daha uzun süre güneşe maruz kalması gerekmektedir. Sonuç olarak obez bireylerde D vitamini yetersizliği sık görülmektedir. D vitamini ve obezite arasındaki etkileşim, bu hastalarda D vitamini suplementasyonu yapılmasını önemli kılmaktadır. Obezite tedavisi sırasında D vitamini desteği yapılması olumlu sonuçlar oluşturabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, D vitamini, hipovitaminozis D 


Keywords: