BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla İÇTEN
NARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Nar; kabuk, çekirdek ve tanelerden oluşmaktadır. Kabuk, yüksek miktarda polifenol içeren kısımdır. Meyvenin bu kısmı elagitannin içermektedir. Meyve suyu işlemi sırasında bütün meyve preslenir ve böylece ellagitanninler nar suyuna geçer. Değişik çalışmalarda, narın meyvesinin, kabuğunun, kökünün ve yapraklarının terapötik özellikleri gösterilmektedir. Nar fenolik bileşikler açısından oldukça zengindir. Flavonoidler (antosiyaninler, kateşinler ve flavonoidler) ve taninleri (punikalin, punisik asit, punikalagin, gallagik asit, ellagik asit) içermektedir. Punikalajin, nar suyu antioksidan aktivitesinin >%50'sinden sorumlu olan biyoaktif bileşendir. Nar suyu içerisinde altı çeşit antosiyanin ve elagik asit tespit edilmiştir. Antosiyaninlerden ağırlıklı olarak; delfinidin 3,5-diglikozid, siyanidin 3,5-diglikozid, delphinidin 3-glikozid, pelargonidin 3,5-diglikozid bulunmaktadır. Nar tüketiminin çeşitli hastalıklara karşı koruyu etkileri bulunmaktadır. Antik çağlardan beri değişik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Narın, ellagitanninler, elagic asit ve diğer flavonoidleri içeren yüksek polifenol içeriğinden dolayı antikanser etkinliği gösterdiği belirtilmiştir. Nar suyunda bulunan polifenollerin güçlü antioksidan etkiye sahip olduğu, kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe edebileceği ve kanser hücrelerinin apoptozisini uyarabileceği düşünülmektedir. Narda, bulunan polifenoller antidiyabetik özelliklere sahip olarak farklı mekanizmalar yoluyla glisemiyi etkileyebilmektedir. Bazı in vitro çalışmalar, polifenollerin periferik dokuların glikoz alımını artırabileceğini ve bunun glisemiyi azaltabileceğini göstermiştir. Narda bulunan polifenollerin güçlü bir antiinflamatuar etkisi olduğu, nitrik oksidin oksidatif yıkımını önleyerek antioksidan ve antiinflamatuvar etkileri desteklediği gösterilmiştir. Bu polifenollerin NF-KB, TNF-α ve COX-2 gibi inflamatuar sitokinleri inhibe ettiği belirtilmiştir. Nar suyunun, oksidatif stres ve serum ACE üzerinde inhibe edici etkide bulunarak sistolik kan basıncını azalttığı böylece hipertansiyona karşı koruyucu etkilerinin olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nar, Polifenol, Beslenme 


Keywords: