BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşen YILDIRIM, Merve YURT
MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 
Amaç: Menopoz dönemi de kadın hayatının önemli evrelerinden biridir. Ülkemizde menopoz yaşı 47-50 olarak belirlenmiştir. Bu dönemde, hormonal değişikliklerin yanında beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerde de değişiklikler görülmektedir. Bu çalışmada menopoz dönemindeki kadınların beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: KKTC Gazimağusa’daki, menopozlu 45 kadın üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara demografik bilgilerini içeren anket uygulanmış, enerji ve besin öğesi alımları besin tüketim sıklığı formu ile belirlenmiştir. Menopoz öncesi vücut ağırlıkları, şuanki vücut ağırlıkları, boy uzunlukları, bel kalça çevresi ölçümleri alınmış, ayrıca günlük enerji harcamaları hesaplanmıştır. Bulgular: Ortalama yaşı 54.89±7.83 olan katılımcıların, ilk menarş yaşı 13.73±1.32, menopoz yaşı 47.64±5.36, annelerin menopoz yaşı 49.51±3.41 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %86.7’sinin doğal nedenlerle, %4.4’ünün ilaçlar, %2.2’sinin cerrahi ve %6.7’sinin diğer nedenlerle menopoza girdiği belirlenmiştir. Katılımcıların menopoz öncesi vücut ağırlığı 64.13±10.15 kg, şuanki vücut ağırlığı 76.14±12.95 kg, BKİ’leri 29.39±5.66 kg/m², bel çevreleri 95.31±15.61 cm, kalça çevreleri 110.29±13.43 cm, bel/kalça oranı 0.85±0.8 olarak belirlenmiştir. BKI sınıflamasına göre katılımcıların %26.7’sinin normal, %28.9’unun hafif şişman ve %44.45’inin obezdir. Bel/kalça oranına göre katılmcıların %51.1’inin yüksek riskli, %48.9’unun ise düşük risklidir. Ortalama toplam enerji harcaması 1313±262.13 kkal iken, ortalama enerji alımı 1877.73±450.95 kkal olarak belirlenmiştir. Günlük alınan karbonhidrat, protein ve yağ yüzdesi ortalaması sırasıyla, % 42.18±8.42, %15.64±2.42, %42.29±7.41 olarak bulunmuştur. Ortalama posa alımının 22.41±5.42 g, kalsiyum 647.01±170.96 mg, demir 11.86±4.29 mg, kolesterol ise 472.66±149.48 mg olduğu saptanmıştır. Sonuç:Katılımcıların menopoza girdikten sonra kilo aldığı, günlük enerji tüketimlerinin, harcamalarından yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca karbonhidrat alımları düşük, yağ ve kolesterol tüketimleri de yüksek bulunmuştur. Menopoz sonrası dönemde sağlığın koruması ve iyileştirilmesi açısından yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Beslenme, Antropometrik Ölçümler 


Keywords: