BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra DEMİRER, Hülya YARDIMCI
MATERNAL VE FETAL SAĞLIK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE: MATERNAL OBEZİTE
 
Maternal obezite, dünya çapında prevelansı gittikçe artan patolojik bir durumdur. Maternal, fetal-neonatal sağlığı olumsuz etkilemektedir. Gestasyonel diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, düşük riski, enfeksiyonlar en sık karşılaşılan maternal komplikasyonlar iken, preterm doğum, makrozomi, konjenital anomaliler, fetal ve neonatal mortalite en sık karşılaşılan fetal komplikasyonlardandır. Maternal obezite ayrıca erken çocukluk dönemi sorunlarına ve uzun süreli sağlık problemlerine de yol açabilmektedir. Gebelik öncesi kadının normal ağırlığına getirilip gebe kalması oldukça önemlidir. Prekonsepsiyonel dönemde kadınlara obezitenin olası sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. İlk prenatal muayeneden itibaren düzenli ağırlık izlemi yapılmalıdır. Amerikan Tıp Enstitüsü (IOM) dahil olmak üzere bazı uluslararası otoriteler tarafından gebelik öncesi BKİ’ye göre belirlenmiş ağırlık kazanım miktarlarına dikkat edilmelidir. Konjenital anomali riski için fetal anomali taraması ve maternal alfafetoprotein taraması önerilmektedir. Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) başta olmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir komplikasyon riski yok ise gebelere haftanın çoğu günü 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite önermektedir. Doğru beslenme programı ile birlikte fiziksel aktivitenin komplikasyon riskini azaltacağı bildirilmiştir. Maternal obezite ile mücadele de ilk prenatal muayeneden itibaren gebeler multidisipliner bir şekilde izlenmeli ve bireysel olarak hazırlanmış beslenme ve fiziksel aktivite programlarına uyulmalıdır. Bu derleme çalışmasında günümüzde prevelansı oldukça yüksek olan maternal obezitenin olası maternal ve fetal komplikasyonlarının, emzirme dönemine etkilerinin güncel bilgiler eşliğinde paylaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maternal Obezite, Beslenme, Fetal Sağlık, Gestasyonel Diyabet 


Keywords: