BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nezihe OTAY LÜLE
MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ
 
Obezite; vücuda besinlerle alınan enerjinin, harcanandan fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinde artış ile karakterize kronik bir hastalıktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı olarak azalan fiziksel aktivite ve modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıklarındaki değişimler obezitenin başlıca nedenlerindendir. Obezite kardiovasküler ve endokrin sistem başta olmak üzere vücudun tüm sistemlerini etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Obezitenin genel popülasyondaki artışına paralel olarak üreme çağındaki kadın ve gebelerdeki prevalansı da artmaktadır. Perinatal dönem gebeliğin ilk 7 aylık süreci tamamlandıktan sonra gebeliğin 28.haftası ile doğumdan sonraki ilk bir haftalık süreci kapsayan dönemdir. Yaşamın her döneminde sağlığa olumsuz etkileri olan obezite perinatal dönemde de hem anne hem de bebek sağlığı açısından istenmeyen riskler ve sonuçlar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda obezitenin fetal komplikasyonları; daha düşük apgar skoru, konjenital anomali riskinde artış, makrozomi, çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkları olarak bildirilmektedir. Obezitenin maternal komplikasyonları ise annenin emzirmeye başlama süresinde gecikme, emzirme sıklığında azalma, infertilite, gestasyonel diyabet ve hipertansif bozukluklar olarak gösterilmektedir. Maternal obezite ayrıca anne ölümü ve ölü doğumla da sonuçlanabilen erken doğum, sezaryen doğum, makrozomi komplikasyonları, omuz distozisi, doğum esnasında anestezi sorunları gibi doğum komplikasyonlarına da neden olmaktadır. Gebelik planlayan kadınların gebelik öncesi boyuna uygun vücut ağırlığına gelmesi, ilk perinatal izlemde gebeye beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgi verilmesi ve gebe kalınan ağırlığa uygun olarak kontrollü ağırlık artışı sağlanması oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan doğurgan çağ kadınlar gebelik öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitilmeli; obezitenin neden olacağı olumsuz perinatal sonuçlar önlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, Perinatal Sağlık 


Keywords: