BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra ALDEMİR, Esra SARI
MATERNAL OBEZİTE: GEBELİK, DOĞUM VE POSTPARTUM ETKİLERİ
 
Obezite prevalansı, dünyada ve ülkemizde gittikçe artış göstermekte olup, kadınlarda obezitenin temel nedenlerinden biri de gebeliktir. Bunun nedeni gebelik döneminde kadınların %50-60’ının önerilenden daha fazla ağırlık kazanmasıdır. Obezite, artan prevalansı ile gebelik döneminde ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. Obeziteprevalansının artması ile beraber maternal obezite de gebelikte görülen önemli bir sağlık sorunudur. Gebelikte gelişen obezite önemli komplikasyonlara neden olduğundan dolayı yüksek riskli bir durum olarak görülmektedir. Obezite gebelik döneminde, doğum eyleminde ve postpartum dönemde maternal ve fetal sağlığı etkilemektedir. Maternal obezite; preeklampsi, gestasyonel diyabet, hipertansif bozukluklar, kanama riski, enfeksiyon, sırt ve bacak ağrısı gibi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunun yanında gebelik döneminin uzun sürmesi, preterm doğum, sezaryen doğum, doğum monitorizasyon güçlüğü, anestezik zorluklar, hemoraji gibi sorunları da oluşturabilmektedir. Obezitenin uterus kontraksiyonlarına etkisi ile gebelik süresi kısabilmekte veya uzayabilmektedir. Maternal obezite, sezaryen insidansında artışa neden olmaktadır. Postparum dönemde ise iyileşme süresinin uzamasına, yara yeri enfeksiyonuna, emzirme sorunlarına ve tromboembolizm gibi olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Sağlık profesyonelleri anne ve bebek açısından büyük önem taşıyan bu dönemde oluşan değişimleri takip etmeli, değerlendirmeli ve prenatal, intrapartum ve postpartum dönemde anne ve bebeğe gerekli bakımı vermelidir. Bu derlemenin amacı maternal obezitenin gebelik döneminde ve postpartum dönemde anne ve yenidoğan sağlığı üzerine etkilerine değinerek bu konuda literatüre katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Maternal Obezite, Obezite, Gebelik 


Keywords: