BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şükran DEMİR, Ayşe Sinem KARTAL
LACTOBACİLLUS VE PROBİYOTİK ÜRÜNLERİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
 
Lactobacillus cinsi bakteriler, genel yaşamda geniş bir alan kaplayan, bu nedenle birçok çalışmada yer almış bakterilerdir. Bağırsak mikrobiyotasında, çürümüş olan bitkilerde, süt ve süt ürünlerinde kısacası gündelik yaşamda birçok alanda sık rastladığımız mikroorganizmalardır. Genel sağlık yaklaşımında bağırsak sağlığı ön plana çıkmaktadır. Bağırsak sağlığının korunması; otoimmün ve kronik rahatsızlıkların önlenmesinde kolay, ekonomik ve ekili bir yöntemdir. Bağırsak florası çeşitli nedenlerden dolayı bozulabilir (disbiyoz) ve bu bozulma birçok hastalıkta tetikleyici olabilmektedir. Lactobacillus cinsi bakterilerin de içine bulunduğu probiyotikler bağırsak florasını korumaya ve bozulmuş bağırsak florasının düzenlemeye yardımcı olarak görülmektedir. Kanser ve inflamasyon etki mekanizmasında probiyotiklerin, bağırsak pH değerini düşürmesi, mutajenlerin ve bunların sebep olabileceği karsinojenleri etkisiz hale getirmesi gibi nedenlerden ötürü anti kanser etkileri ve bağışıklık sistemimizde aktif olarak yer alan proteinleri salgılayarak anti inflamatuar etki mekanizmaları da çeşitli çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Probiyotiklerin etkinliğinin sadece bağırsak florası ile kısıtlı kalmadığı, genel mikrobiyota üzerinde etkili olabileceği yine çalışmalarda görülmüştür. Ülseratif yara kapanmasında yine Lactobacillus cinsi bakterilerin karışımlarının olumlu sonuçlar verdiği çalışmalar Oral olduğu gibi tropikal kullanımlarla ilgili olumlu çalışmalara da literatürde yer verilmiştir. Birçok çalışma lactobacillus cinsi bakteri içeren probiyotik kullanımını desteklemiş ve özellikle bağırsak mikrobiyotasında olumsuz şartlardan dolayı oluşan obezite tip-2 diyabet, kardiyovasküler ve otoimmün bozukluklar, inflamasyon, gibi sık görülen hastalıklarda ve bunun dışında olan birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak probiyotiklerin kullanıldığı ve bu ürünlerin tedaviyi destekleyici etkileri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lactobacillus, Probiyotik, Bağırsak Sağlığı, Disbiyoz



 


Keywords: