BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra Alakoç BURMA
KÜRESEL İNOVASYON İNDEKSİNİN SAĞLIK DAVRANIŞ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİNE ETKİLERİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Bir ülkenin inovatif yönden performansının değerlendirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlarca kabul gören indeksler vardır. The Business School for the World (INSEAD) önderliğinde 2007 yılından beri her yıl yayımlanan “Küresel İnovasyon İndeksi” bunlardan biridir. İndeks; inovasyonun, sağlık kuruluşları ve sağlık sektörüne getirdiği, sağlık davranışı ve çevresel faktörlerine etkilerinin anlaşılması amacıyla da kullanılmaktadır. İndeks; dünya ülkelerini altyapı, finansal çevre, teknoloji, eğitim, ar-ge, patent, sağlık gibi başlıkları kapsamaktadır. 2019 yılında 12.si yayınlanan bu raporun bu yılki teması “sağlıklı yaşamın yaratılması - tıbbi inovasyonun geleceği” dir. Tema inovasyonun sağlık sektöründeki önemine vurgu yapmaktadır. Gelecek yıllarda, inovasyonla elde edilecekler; ilaç endüstrisi, tıbbı dönüştürme, yapay zeka, genomik ve mobil sağlık uygulamaları, yeni görüntüleme cihazları, sanal dünyalar, daha geniş sağlık hizmeti sunumu, organizasyonu, gelişmiş kişiye özel tedaviler, yeni sağlık pazarlamaları, dijital sağlık modelleri, sağlık senaryolarını simüle etme, devasa verileri akıllı verilere dönüştürmeye olanak verecektir. Ayrıca, özel sağlık verilerini, sigorta şirketlerine ve diğerlerine pazarlayan veri brokerları olacaktır. Bunlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin sunumunu değiştirecektir. İnovasyon ile geldiğimiz bu noktada; sağlık davranışı ve çevresel faktörler de değişecektir. Bu çalışmada; 129 ülke için hesaplanan; 2019 yılı küresel inovasyon indekslerinin Dünya ülkeleri ve Türkiye indeks rankları (sıralaması) baz alınarak; inovasyonun sağlık davranışı ve çevresel faktörlerine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından beklentimiz; Türkiye’nin Dünya ülkeleri arasındaki inovasyon durumunu ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar ve stratejiler geliştirmelerinde rehber olmaktır. Çalışmaya göre; Türkiye’nin inovasyon konusunda olumlu adımlar attığı fakat çalışması gerektiği bazı noktalarında olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Küresel İnovasyon İndeksi, İnovasyon İndekslerinin Sağlık Sektörüne Etkileri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Davranışı, Sağlık Çevre Faktörleri 


Keywords: