BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem Ercan KAYA, Azize ŞENER, Turgut ŞEKERLER
KUERSETİNİN HEP3B KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Doğal olarak oluşan bir favonoid olan kuersetin (3,31,41,5,7-pentahidroksiflavon), güçlü bir hidroksi antioksidandır. Suda eser miktarda çözülebilen bu bileşik soğan, elma, çilek, çay, domates, üzüm, yağlı tohumlar gibi bazı meyve ve sebzelerde bulunur. Günlük diyetin ana favonoidlerinden biridir. Kuersetinin antiinflamatuar, antikanser ve antiobezite etkileri olduğu gösterilmiştir. Potansiyel terapötik etkilerine karşın suda düşük çözünürlüğü ve düşük biyoyararlanım kullanımını sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla, terapötik etkiler üretmek için yüksek konsantrasyonda uygulanmasını gerektirir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen sorunların üstesinden gelmek için son yıllarda lipozomal kuersetin ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızda kuersetin ve lipozomal formunda kuersetininin antikanser etkisi Hep3b hücre hattında incelenmiştir. Bu hücreler agresif büyüme potansiyeline sahiptir. Hep3b hücreleri kuersetin (10, 25, 50, 100µg/ml) ve lipozomal kuersetin (Orzax, 10, 25, 50, 100µg/ml) ile farklı konsantarsyonlarda 24 saat inkübe edildikten sonra hücre canlılığı incelendi. Pozitif kontrol olarak doksotaksel kullanıldı. Canlılık oranları kontrol kuyucukları ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Kuersetin ile 24 saat inkübasyon sonrası tüm konsantrasyonlarda Hep3b hücrelerinde etkili antikanser aktivite göstermedi (p>0.05). Lipozomal kuersetin 100µg/ml konsantrasyonda hücre canlılığının anlamlı olarak azalmasına neden oldu (p<0.001) ve hücre canlılığını yaklaşık olarak %30 azalttı. Ancak bu konsantrasyonda etkisi doksotaksel kadar güçlü değildi. Sonuç olarak, kuersetinin Hep 3b hücre hattında antikanser aktivitesi gözlenmezken aynı konsantrasyonda lipozomal kuersetin antikanser etki gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Kuersetin, lipozomal kuersetin, Hep3b, antikanser etki 


Keywords: