BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tutku ÖZDEMİR, Ülkü DEMİRCİ
KETOJENİK DİYETİN KULLANIM ALANLARI VE MİKROBİYOTA İLE İLİŞKİSİ
 
Öz: Ketojenik diyet son yıllarda sağlığı faydalı etkileri ve kısa sürede kilo kaybı sağlaması nedeniyle popüler hale gelmiştir. ilk olarak 1920’li yıllarda epilepsi hastalarının geçirdiği nöbetleri engellemek amacıyla geliştirilmiştir. Düşük karbonhidrat ve yüksek yağı içeren bir diyet modelidir. Vücudun enerji olarak yağları kullanması ve sonucunda kandaki keton seviyesinin artması hedeflenmektedir. Günümüzde ketojenik diyetin kesin bir tanımlaması yoktur. Vücutta keton seviyesini artıran diyet türleri ketojenik diyet olarak sınıflandırılabilmektedir. Klasik bir ketojenik diyet %90 yağ, %8 protein ve %2 karbonhidrat içermektedir. Kısa zincirli yağ asitlerinden (MCT) zengin bir ketojenik diyet ve Modifiye Atkins diyeti (MAD) vücutta yine keton seviyesini artırmaktadır. Ketojenik diyet epilepsi tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olsa da günümüzde başka kullanım alanları da mevcuttur. Obezite tedavisinde, diyabetli bireylerde, kanser tedavisinde ve sporcuların performansını iyileştirmede kullanılmaktadır. Son yapılan araştırmalarda bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığı üzerinde birçok faktörde temel rol oynadığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle besinlerin, uygulanan diyetlerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerine yoğunlaşılmıştır. Ketojenik diyetin sağlığa faydalı etkileri bilinmekte ancak mikrobiyota üzerindeki etkisi hala tam anlaşılamamıştır. Bu alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ketojenik diyetin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki mikroorganizma sayısında ve çeşitliliğinde azalma etkisi yarattığı saptanmıştır. Bazı çalışmalar mikrobiyota üzerinde olumlu sonuçlar sunarken bazı çalışmalar kısıtlı karbonhidrat tüketiminden kaynaklı yararlı bakterilerin yoğunluğunun azaldığına işaret etmektedir. Tüm bu özellikler ve sonuçlar göz önüne alındığında ketojenik diyetin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri daha fazla araştırılmalı ve diyet bileşimi iyi formüle edilmelidir. (ORCID ID: 0000-0003-2315-4697)

Anahtar Kelimeler: Ketojenik Diyet, Mikrobiyota, Mikroorganizma, Kilo Kaybı 


Keywords: