BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahattin ARSLAN, İlkay YILMAZ
KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Kefir, fermente probiyotik süt ürünüdür. Dislipidemiler, Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörlerindendir. Araştırmamız normal ve dislipidemik özellikler gösteren bireylerde,kefirin kan lipid profiline olumlu etki yapacağı üzerinedir. Bu etkiyi araştırmak amacıyla prospektif, öz-kontrollü 8 haftalık klinik araştırma etik kurul izni ile yapılmıştır. Çalışmaya randomize olarak seçilen 20-55 yaş arası sağlık şikayeti olmayan ve kriterleri taşıyan 23 gönüllü katılmıştır. Gönüllüler ilk dört 4 haftası kefir tüketimli, son dört 4 haftası da rebaunt etkiyi görmek amaçlı kefir tüketimsiz denek grubu olarak çalışmaya dâhil edilmişlerdir. Tükettikleri kefirin 200mlsi yaklaşık 10,54 log cfu / ml Lactobacillus içeriğine, 10,62 log cfu / ml, Lactococcus içeriğine, 7,78log cfu / ml Bifidobacterium içeriğine sahiptir. Dört haftanın başında ve sonunda gıda tüketim kayıtları, antropometrik ölçümleri ve kan örnekleri alınmış, Açlık lipid (Total kolesterol, LDL - HDL kolesterol ve Trigliserid ) düzeyleri incelenmiştir.Alınan sonuçlara göre dislipidemik bulgulara sahip 13 bireylerin 8 haftalık çalışma sonucunda serum lipid profillerindeki değişimler, istatiksel açıdan TK %5.71 düşüşle anlamlı (p<0,018), LDL-K %5,31 düşüşle anlamlı ( P<0,021) , HDL-K %8.58 düşüşle anlamlı ( p<0,035 ) ve TG %17,21 artışla (P<0,926) anlamsız olarak sonuçlar bulunmuştur. Normal bulgulara sahip 10 bireylerin 8 haftalık çalışma sonucunda serum lipid profillerindeki değişimler istatiksel açıdan TK %5.33 düşüşle anlamsız (p<0,302), LDL-K %2.67 düşüşle anlamsız ( P<0,831) , HDL-K %12.79 düşüşle anlamlı ( p<0,013 ) ve TG %12,65 artışla (P<0,122) anlamsız bulunmuştur. Sonuç olarak düzenli kefir tüketiminin dislipidemik bulgulara sahip bireylerde kan lipid profillerinden Total Kolesterol ve LDL kolesterolü düşürmede kadın ve erkek bireyler üzerine etkili olduğu sonucuna varılırken, Normal bireylerde bu etki görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: kefir,dislipidemi , probiyotik, kolesterol, trigliserid 


Keywords: