BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu İlayda ÜSTÜN, Indrani KALKAN
KAPSAİSİN VE OBEZİTE
 
Obezite, milyonlarca insanın yaşamını ve sağlığını etkileyen küresel bir salgındır. WHO son verilerine göre, 2016 yılında 18 yaş ve üzeri 1,9 milyardan fazla yetişkinin aşırı kilolu ve 650 milyon kişinin obez olduğu bilinmekte (WHO 2020). Obezitenin önlenmesi ve tedavisi, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir ve bu bağlamda farklı beslenme müdahale, ilaçlar ve anti-obezojenik ajan arayışları artmaktadır. Dünya çapında, acı biberlerin gıdaları tatlandırma, renklendirme ve muhafaza etme ve ayrıca tıbbi amaçlar için uzun bir kullanım geçmişi vardır. Kapsaisin, biberlerdeki kapsaisinoidlerin ana bileşenidir. Kapsaisin ve dihidrokapsaisin, biberlerdeki kapsaisinoidlerin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Biberden elde edilen önemli bir aktif bileşik olan kapsaisin, insan organizmasında sayısız yararlı etkisi vardır; ağrı inflamasyonu, romatoid artrit ve vazomotor rinit tedavisinde rolü bulunmaktadır. Birçok araştırma, kapsaisinin anti-obezite aktivitesinin olduğunu göstermiştir. Kapsaisinin anti-obezite etkilerinin altında yatan birden fazla potansiyel mekanizma bulunmaktadır; adipositlerdeki lipolizi, tokluk hissini artırma, enerji harcamasını uyarma, enerji alımını azaltma gibi çeşitli mekanizmalarla vücut ağırlığı kontrolünde etkili olduğu düşünülmektedir. Geçici Reseptör Potansiyel Kanal Vanilloid Tip-1 (TRPV1), kapsaisin için reseptör görevi görür. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalar, TRPV1 eksojen bir agonisti olan kapsaisinin obezite tedavisinde umut verici sonuçlar elde ettiği göstermiştir. Bu derlemenin amacı kapsaisin tüketiminin vücut ağırlığı ve obezite karşıtı etkilerine aracılık eden potansiyel mekanizmaları hakkında son araştırmaları gözden geçirmektir. Dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olan Obezite’nin önlenmesi ve tedavisi üzerinde yeni stratejilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adipogenez, Biber, Kapsaisin, Obezite, TRPV1 


Keywords: