BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halise ERGÜN, Berrak BAŞTÜRK
İSTANBUL İLİNDE ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖREN ADÖLESANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, İstanbul ili Çamlıca ilçesinde Özel Kalem Vakfı Okulları’nda ortaöğretimde eğitim ve öğretimini sürdüren 14-19 yaşlarındaki 70 öğrencinin beslenme davranışlarını ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunulması amacıyla yapılmıştır. Araştırma için veri toplama formu olarak, bireylerin demografik durumları, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ve öneriler olmak üzere 4 ayrı bölümden oluşan araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmış olan anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin beyan ettiği bilgiler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 23.0 programı ile tespit edilmiştir. Bireylerin yaş ortalamaları 16,1±0,93 ve %64,3’ü kız %35,7’si erkektir. Bireylerin çoğunluğunun 18,5-24,9 kg/m2 BKI aralığında olduğu saptanmıştır. %60’ının düzenli aktivite yaptığı saptanmıştır (p<0,05);bireylerin %16,5’inin haftada bir kez basketbol oynadığı, %50’sinin haftada 2-3 kez voleybol oynadığı, %37,5’inin her gün futbol oynadığı ve %11’inin haftada 2-3 kez tekvandoya gittiği tespit edilmiştir. Adölesanların çoğunluğunun 3 öğün tükettiği saptanmıştır (p<0,05) ve %72,9’unun kahvaltı yaptığı ve belirlenmiştir (p>0,05). Adölesanların çoğunluğunun öğün atladığı tespit edilmiştir (p<0,001). Kızların %35,9’u öğle öğününü ve erkeklerin %42,8’inin ara öğünü atladıkları görülmektedir (p>0,05). Öğünler arası geçen süre hesapladığında kızların 90-120dk ve erkeklerin 45-60dk arasında öğün tükettikleri saptanmıştır. Bireylerin ‘Sağlıklı bir kahvaltıda süt ve yumurta tüketilmelidir’ sorusuna çoğunluğu ‘’doğru’’ yanıtını verdiği saptanmıştır (p<0,05). Her gün en az 8-10 bardak su içilmelidir’’ sorusuna bireylerin çoğunluğu ‘doğru’ yanıtını vermiştir. Bireylerin ‘’Makarna ve pilav nişasta içeren besinlerdir’’ sorusuna çoğunluğu ‘’doğru’’ yanıtını vermiştir. (p<0,001). Doğru ve dengeli beslenme yönlendirilmeleri hususunda başta ebeveynler ve adölesanlar uzmanlar tarafından eğitilmeli ve daha sağlıklı nesiller yetişmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, öğün atlama, sağlıklı beslenme 


Keywords: