BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emir Ayşe ÖZER, Beyza ÖZPALAS
HATAY İLİNDE YÖRESEL YEMEKLERİN TÜKETİM SIKLIĞI
 
Yöresel yiyecekler, belli bir bölge ve yöreye özgü, üretimi, pişirmesi, tüketimi, sunumu, tadı farklı olan yiyeceklerdir. Yöresel yiyecekler üretim tekniğinden, kültürden ve ürünü elde etmek için kullanılan bileşenlerin o bölgede elde edilmesine kadar birçok özelliği kapsamaktadır. Hatay ili bulunduğu coğrafi konum ve bireylerin farklı dinsel ve kültürel gruplardan dolayı zengin ve köklü bir kültüre sahiptir. Bu zengin ve köklü kültürün en önemli öğelerinden biriside Hatay yöresel yemekleridir. Bu çalışma Hatay iline ait yöresel yemeklerin tüketim sıklıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Verileri elde edebilmek hazırlanan anketler bireylerle yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş, Yapılan anketler sonucunda Hatay iline ait günlük hazırlanan ve özel zamanlarda hazırlanan yemekler, mezeler, salatalar, tatlılar ve kahvaltılık ürünlerin tüketim sıklıkları belirlenmiştir. Bireylerin et yemeklerinden tepsi kebabı tüketim sıklıkları; 44,9ayda bir,%40,7 haftada bir,%10,2 nadiren, arap kebabı tüketim sıklıkları; %53.4 ayda bir,%25.0 haftada bir,%19.8 nadiren, kağıt kebabı tüketim sıklıkları; %48.2 ayda bir,%27.3 haftada bir,%21.8 nadiren olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yöresel Yemekler, Tüketim Sıklığı

Anahtar Kelimeler: Yöresel Yemekler, Tüketim Sıklığı, Beslenme 


Keywords: