BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz Eylem ÖĞÜT, Merve ÖZ
HAMİLELELİK SIRASINDA KULLANILAN DİYET TÜRLERİNİN YENİ DOĞANA OLAN ETKİSİ
 
Özet: Hamilelik sırasında annenin hangi besinleri ne kadar miktarda ve hangi sıklıkla yemesi gerektiği çok önemlidir. Fetal büyüme ve gelişim bebeğin gelecekte sağlıklı olabilmesi için belirleyici bir faktördür. Bazı maternal diyet türlerinin yeni doğana insülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi olumsuz etkileri görülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar; Batı tarzı diyetlerin metabolik sendrom riskini artırabildiğini gösterirken, Akdeniz tarzı diyetlerin koruyucu bir rolü olduğunu göstermektedir. Bu makalenin amacı: Hamilelik döneminde optimal diyet türünün yeni doğan çocuğa ve sonrasındaki sağlık parametrelerine olan etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan literatür çalışmalarının incelenmesi ve toplanarak derlenmesidir. Science Direct ve Pubmed veri tabanlarından faydalanarak son 5 yıl içerisinde yayınlanan 15 tane yayın derlenmiştir. Yapılan çalışmaların bir çoğunun sonucu olarak Maternal Diyet modeli için yüksek fruktozlu, doymuş yağlı ve trans yağlı diyetlerin olumsuz etkileri gözlenirken; uygun tüketimde çoklu doymamış yağlar, deniz ürünleri, kuruyemişler, tam tahılılar, baklagiller, sebzeler ve meyveler açısından daha zengin olmasının yeni doğan üzerinde olumlu etkilerinden söz edilmektedir. Abstract: It is very important that mothers should know which type of nutrients, what amount and which frequency they should consume during pregnancy. Fetal growth and development is a determinant factor for the future health of the baby. Some maternal dietary types have negative effects on newborn such as insulin resistance, obesity, diabetes, hypertension. Epidemiological studies have shown that Western-style diets can increase the risk of metabolic syndrome, while Mediterranean-style diets have a protective role. This article aims to review and compile the literature studies to observe the effect of optimal diet type on pregnancy and newborn health parameters after birth. 15 publications were compiled in the last 5 years by using Science Direct and Pubmed databases. As a result of many studies, the negative effects of high fructose, saturated fat and trans fat diets were observed for the Maternal Diet model; It is mentioned that it is rich in polyunsaturated fats, seafood, nuts, whole grains, legumes, vegetables, and fruits in favorable consumption and has positive effects on newborn.

Anahtar Kelimeler: Yeni Doğan, Hamilelik, Maternal Diyet Türleri 


Keywords: