BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin SOYLU, Fatma Elif SEZER, Nihal BÜYÜKUSLU
GESTASYONEL DİYABETLİ KADINLARDA BESLENME DURUMLARI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gestasyonel diyabet, gebelik sırasında gelişen karbonhidrat metabolizması bozukluğu olarak tanımlanır. Fiziksel inaktivite, obezite, ileri yaş, ailede diyabet öyküsünün bulunması, önceki gebeliklerde diyabetin varlığı, yüksek riskli ırk gibi faktörler gestasyonel diyabetin dünyadaki prevalansını arttırmaktadır. Bu çalışma kontrollü ve kontrolsüz gestasyonel diyabetli gebelerin beslenme durumlarını ve yaşam kalitesi düzeylerini karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aralık 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası Diyet Polikliniği’ne başvuran 60 gestasyonel diyabetli kadın çalışmaya dahil edilmiş ve gerekli etik kurul onayı ve izinler alınmıştır. Çalışmamızdaki tüm gestasyonel diyabetliler, temel diyabet beslenme eğitimi almış olup kan glukoz ölçümlerine bakılarak kan glukoz regülasyonlarına göre kontrollü ve kontrolsüz gestasyonel diyabetliler şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Tüm katılımcıların beslenme durumları ve yaşam kalitesi düzeyleri anket formu, bir günlük besin tüketim kaydı formu ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ile sorgulanmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Kontrollü gestasyonel diyabetlilerin kontrolsüz olanlara göre protein (g), tekli doymamış yağ asidi, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko tüketimlerinin ve protein (%), yağ (%) oranlarının daha yüksek; karbonhidrat (g) tüketimi ve karbonhidrat (%) oranının ise anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Kontrollü gestasyonel diyabetlilerin fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, genel sağlık, vitalite, sosyal fonksiyon, mental sağlık, toplam fiziksel ve mental sağlık puanlarının anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Gestasyonel diyabetlilerde, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite hem fizyolojik olarak iyileşme hem de yüksek yaşam kalitesi düzeyine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Fiziksel Aktivite, Gestasyonel Diyabet, Karbonhidrat, Yaşam Kalitesi 


Keywords: