BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK
GENÇ YETİŞKINLERIN PANDEMI DÖNEMINDE SUPLEMAN KULLANIMLARI VE BESIN GRUPLARINI TÜKETIMLERINDEKI DEĞIŞIMLER
 
Bu çalışma, genç yetişkinlerin pandemi döneminde supleman kullanımları ve besin gruplarını tüketimlerindeki değişimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler web tabanlı anket uygulaması ile toplanmıştır. Bireylerin supleman kullanımları ve besin gruplarını tüketim durumlarındaki değişimler sorgulanmıştır. Çalışma izni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’undan alınmıştır. Çalışmaya 20-40 yaş aralığında 378 yetişkin birey (%34.7 erkek, %65.3 kadın) dahil edilmiştir. Bireylerin %18.3’ü salgın öncesinde de supleman kullandığını, %5.8’i salgınla birlikte kullanmaya başladığını ve %75.9’u ise supleman kullanmadığını bildirmiştir. Erkeklerin %9.9’u, kadınların %22.7’si salgın öncesinde de supleman kullanıyorken; erkeklerin %3.8’i, kadınların ise %6.9’u salgınla birlikte supleman kullanmaya başladığını belirtmiştir. Salgınla birlikte supleman kullanımını neredeyse tüm bireyler (%95.5) bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla yaptıklarını bildirmiştir. Cinsiyete göre bireylerin besin gruplarını tüketimlerindeki değişimler incelendiğinde; bireylerin süt, yoğurt, peynir, yumurta, ekmek, tahıl, kurubaklagiller, yağlı tohum gibi temel besin gruplarındaki değişimler arasında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Kırmızı et, tavuk eti, balık ve deniz ürünleri, sebzeler, taze ve kuru meyvelerin salgın sırasında kadınlar tarafından daha yüksek düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca tatlı atıştırmalıklar, sütlü tatlılar, hamur işleri, reçel, bal, pekmez ve çikolata ile siyah çay, yeşil çay ve diğer bitki çaylarının tüketimi kadınlarda erkeklerden daha fazla artış göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak, genç yetişkin bireylerde salgın sürecinde supleman kullanımı ve besin gruplarının tüketiminde değişiklikler gözlenmiştir. Bu değişikliklerin özellikle kadınlarda daha fazla besin tüketimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Enerji içeriği yüksek besin gruplarının kadınlarda erkeklerden daha fazla artmış olması obezite riskini artırabilir. Genç yetişkin kadınlara beslenme eğitimlerinin planlanması, pandemi gibi stresli süreçlerde bireylerin yeme davranışlarını kontrol etmelerini sağlamak amacıyla önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Supleman, besin grupları, pandemi, yetişkin 


Keywords: