BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevcan ÖZÖZTÜRK, Merlinda ALUŞ TOKAT
FERTİLİTE SORUNU YAŞAYAN KADINLARIN KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAMA UYGULAMALARI: AÇIK ERİŞİMLİ BLOG ÇALIŞMASI
 
Amaç: Çalışmanın amacı fertilite sorunu yaşayan kadınların kilo kontrolü sağlamak için kullandığı uygulamaları incelemektir. Gereç ve Yöntem: Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Google arama motoruna “fazla kilo ve infertilite”, “fazla kilo ve gebe kalma”, “fazla kilo ve gebe kalamama” ve “fazla kilo ve tüp bebek” ikili anahtar kelime grupları girilerek Ağustos 2021’de tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda fertiliteyi artırmak amacıyla kilo kontrolü sağlamak için kadınların yorum yaptığı bir blog seçilmiştir. Çalışmaya (1) bloglarda yer alan fertilite kategorisinde yer alan, (2) ikili olarak oluşturulan anahtar kelime gruplarından herhangi birini içeren (örneğin; fazla kilo ve gebe kalma) 16 kadının yorumu dahil edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak tümevarım yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kadınların kilo kontrolü sağlamak amacıyla uyguladıkları yöntemleri belirlemek için yapılan içerik analizi sonucunda 2 ana tema (iç kontrol odaklı ve dış kontrol odaklı) belirlenmiştir. İç kontrol odaklı ana tema 3 tema (beslenme kontrolü, bitkisel tedavi ve fiziksel hareket) ve 7 kod (kalori hesabı yapma, az az sık sık beslenme, bol su tüketme, diyet programına uyma, zayıflama çayı içme, bol yürüyüş yapma, spor yapmak) içermektedir. Dış kontrol odaklı ana tema ise 2 tema (beslenme kontrolü ve tıbbi kontrol) ve 3 koddan (diyetisyene gitme, insülin direncini kontrol ettirme ve kan değerlerini kontrol ettirme) oluşmaktadır. Sonuç: Kadınlar fazla kilo nedeniyle gebe kalamadıklarında kilo kontrolüne ilişkin değişim yapmak istemektedirler. Başvurdukları merkezlerde kilo verilmesi önerilmekte ya da dış kontrol odaklarına yönlendirilmektedir. Beslenme konusunda daha çok dış kontrol odaklı sağlığı sürdürme davranışı gösteren kadınlar fiziksel harekette iç kontrol odaklı davranışlar sergilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Fertilite, Kilo Kontrolü, Açık Erişimli Blog 


Keywords: