BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyza ÖZKANLI, Filiz AÇKURT, Hatice Kübra YILMAZ, Kübra Derya İPEK, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, Berrak ERGÜDEN
FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE GLUTENSİZ DİYETİN BKİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Glutensiz diyetleri doğru uygulayan bireylerin daha fazla bitkisel protein, sebze ve meyve tüketmelerinin bir sonucu olarak ağırlık kaybını sağlayabildiği ile bilgiler mevcuttur. Bu çalışmada fazla kilolu ve obez bireylerde gluten içeren ve içermeyen diyetlerin BKİ üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamındaki glutensiz diyet ve normal diyetle (kontrol grubu) beslenen iki farklı örneklem grubunun (kadın ve BKI 25’ in üzeri) iki ay süreyle izlenerek gluten ile obezite arasındaki ilişki saptanmıştır. Ocak - Mart 2019 tarihleri arasında Özel Rize Tıp Merkezine gelmiş olan, 20- 45 yaş aralığındaki 20 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. Bireylere 1700 kalori (%55-60 karbonhidrat, %12-15 protein ve %20-25 yağ) olan, glutensiz diyet grubuna gluten içermeyen, kontrol grubuna ise gluten içeren diyetler 2 ay süre ile uygulanmıştır. Bireylerin başlangıç ve iki ay sonraki vücut kompozisyonları ölçümleri Inbody 370 vücut kompozisyonu ölçüm cihazıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılan kontrol grubundaki bireylerin Beden Kitle İndekslerindeki değişim 2,74±0,77 kg/m2 olarak; glutensiz diyet grubundaki bireylerin Beden Kitle İndekslerindeki değişim 3,08±1,06 kg/m2 olarak hesaplanmıştır ve istatiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmada elde edilen verilerin sonucunda obezite tedavisinde glutensiz diyetin olumlu bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Yapılan bu çalışma süresince, glutensiz diyet programının uygulamasının ve besinlere ulaşılabilirliğinin zor olduğu görülmüştür. Gluten ve glutensiz beslenme ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı ve hastalıkların beslenme tedavisi dışında anlamlı bir sonuca sahip olmaması sebebiyle uygulanmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Gluten, Glutensiz Diyet, BKİ 


Keywords: