BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma KAYALI, Furkan ALTUNSOY, Egemen ERMİŞ
ELİT DÜZEYDEKİ JUDOCULARIN BESLENME ALIŞKINLARI VE BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada elit seviyedeki judocuların ‘yaş, cinsiyet, spor yılı’ gibi değişkenlere göre beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanım durumları incelenmiştir. Spor, insan sağlığı için olmazsa olmaz bir unsur ve sağlığın korunmasında çok etkili bir ilaçtır. Sporcuların performansını etkilen en önemli etkenler; genetik yapı, beslenme, uyku düzeni ve uygun antrenmandır. Fiziksel aktif sporcular aktif olmayan yaşıtları ile karşılaştırıldığında daha fazla enerjiye, aynı zamanda daha fazla karbonhidrat ve proteine gereksinim duyar. Araştırmayı 7 bölgeden 13-17 yaş aralığında 87, 18-24 yaş aralığında 72, 25-29 yaş aralığında 17, 30-34 yaş aralığında 10, 30 yaş ve üstü 13 judocu oluştururken; 13-40 yaş aralığında 93 erkek 106 kadın sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Judocuların beslenme alışkanlıklarını ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarını belirlemek için Göktaş’ın (2010) aktif milli sporcuların beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanmayı incelemesinde kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. Çalışmamızda cinsiyet değişkenine göre öğün sayısı karşılaştırıldığında cinsiyet faktörünün gün içinde yapılan öğün sayısı arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmektedir (p>0,05). Judo ile ilgilenen sporcular arasında cinsiyete göre öğün atlama durumları yüzdelerindeki farklılıklarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir(p<0,05). Judo sporuyla ilgilenen erkeklerin %35,5’i ve kadınların %51,9’unun gün içinde mutlaka bir öğünü atladığı gözlemlenmiştir. Çalışmaya katılan sporcuların toplamda %18,1’inin beslenme destek ürünü kullanmakta %81,9 u beslenme destek ürünü kullanmamaktadır. Sporcuların öğün atlamamaları için antrenörler tarafından beslenme için zaman ayırmalarının önemi vurgulanmalıdır. (ORCID ID: 0000-0002-3612-9186)

Anahtar Kelimeler: Beslenme, judo, beslenme destek ürünü, beslenme alışkanlıkları 


Keywords: