BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Ebru ALKAN
DİYABETLİ HASTALARDA TELETIP UYGULAMASINA GENEL BİR BAKIŞ
 
Teletıp uygulaması tüm dünyada birçok ülkede ve birçok branşta tanı, takip ve hastalarla iletişimin sürdürülmesi için kullanılmaktadır. Sağlık merkezlerinden uzakta yaşayan veya çeşitli sebeplerle sağlık merkezlerine gidemeyen hastalara sağlık hizmeti sağlamayı amaçlayan, hastaların uzaktan takiplerinin yapılabildiği bir uygulamadır. Doktorun hasta bilgilerine daha hızlı, kolay ve daha sık ulaşabilme imkanı edinmesi, hastaların özellikle fiziksel koşullar nedeniyle doktor takibinden yoksun kalmasının önlenmesi gibi avantajları vardır. Pandemi döneminde de kronik hastaların enfeksiyon riskinden uzak bir şekilde takiplerini gerçekleştirmeleri açısından son derece kritik bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Diyabet tüm dünyada prevalansı hızla artan mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara yol açan ve hastanın hayat kalitesini düşüren bir hastalıktır. Hastaların diyabetin ciddi komplikasyonlarını yaşamamaları açısından sürekli takip altında olmaları gerekmektedir. Tele-tıp uygulaması diyabetli hastalarda daha iyi hasta eğitimi, glisemik kontrol ve akut ve kronik komplikasyonlarda azalma gibi birçok fayda sağlar. Teletıp, hastaların sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla kolayca iletişim kurmalarına ve tıbbi tavsiyelere uzaktan erişmelerine olanak tanıdığı için diyabet yönetiminde değerli bir araç olabilir. Bu, özellikle kırsal veya yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan veya sağlık hizmeti almak için seyahat etmekte zorluk çeken hastalar için yararlı olabilir. Ayrıca teletıp kullanımı, hastalara ilaçları, diyetleri ve egzersizleri hakkında bilgi almak gibi kaynaklara kolay erişim sağlayarak durumlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu çalışmada teletıp uygulamasının dünyadaki örnekleri literatürde taranmış olup, özellikle bu uygulamanın diyabetik hastalar üzerindeki avantajları, dezavantajları konusu araştırılmıştır. (ORCID ID: 0000-0003-1980-3383)

Anahtar Kelimeler: Teletıp, Diyabet, Tele sağlık 


Keywords: