BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vahide SEMERCİ, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Zila Özlem KIRBAŞ
DİABULİMİANIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Bu derlemede diyabetli bireylerde görülen yeme bozukluğu “diabulimia”nın tanımı, semptomları ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. “Diabulimia” terimi, diyabet ve bulimia (yeme bozukluklarından biri) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Amerika Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği’nin tanımına göre diabulimia, tip 1 diyabetli bireylerde vücut ağırlığını azaltmak veya kilo alımını önlemek için kasıtlı olarak insülin dozlarının atlanmasını içeren bir yeme bozukluğudur. Görülme sıklığı giderek artış gösteren diabulimia çoğunlukla tip 1 diyabetli kadınlarda görülmektedir. Diabulimiada diyabetli bireyler vücut ağırlığını kontrol etmek için isteyerek insülin kısıtlamasında bulunurlar. Diyabetli bireylerde hiperglisemi, yüksek hemoglobin A1c (glikozillenmiş hemoglobin) düzeyi, yineleyen ketoasidoz atakları, geç ergenlik, düzensiz menstrüasyon, amenore, doğru ve düzenli olarak yapılmayan kan glukoz takibi, hastane randevularının ihmali, düşük beden kitle indeksi (BKİ), beden memnuniyetsizliği, dış görünüşü aşırı önemseme, gıda ve farklı diyetlere odaklanma ve yüksek düzeyde fiziksel aktivite gibi durumların görülmesi sağlık profesyonelini yeme bozukluğu açısından şüphelendirmelidir. Diabulimia; gelişme geriliği, elektrolit dengesizliği, dehidratasyon, düzensiz menstrüasyon, konsantrasyon eksikliği, kalp-damar hastalıkları, gastroparezi, gastroözefajial reflü, ağız ve diş sağlığı sorunları, nefropati, nöropati, retinopati ve idrar yolu enfeksiyonu gibi yaşamı tehdit eden ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Sağlık profesyonelleri diabulimianın sağlık üzerine etkileri konusunda farkındalığa ve gerekli bilgelere sahip olmalıdır. Diyabetli bireyler sağlık profesyoneli tarafından diabulimia açısından bütüncül bir şekilde sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diabulimia, sağlığa etkileri 


Keywords: